Keresztféléves felvételi eljárásban meghirdetett képzések

KE — FI72153
KE
Kaposvári Egyetem
KE felvehető kapacitásszáma: 799 fő.

Képzési terület

Település

Nyelv

Felvehető (fő)

Képzési terület/Szakmacsoport

Nappali képzés

Esti, levelező munkarend

Távoktatás

agrár

Kaposvár

magyar

279

162

0

AGRÁR

gazdaságtudományok

Kaposvár

angol

24

0

0

GAZD

gazdaságtudományok

Kaposvár

magyar

184

150

0

GAZD

Összesen

 

 

487

312

0

 


Az itt látható táblázat a Nftv. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Oktatási Hivatal által megállapított felvehető maximális hallgatói létszámokat tartalmazza. Az Nftv. 39. § (5) bekezdése, valamint a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján az egyes meghirdetések (szakok, szakirányok) kapacitásszámai meghatározásra kerültek, ezek az egyes meghirdetések min. és max. kapacitásszámainál olvashatóak.

 

docxKreditelismertetési nyomtatvány (AKK)38.17 KB

docxKreditelismertetési nyomtatvány (GTK)43.53 KB

 KE-AKK
INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
•  Telefon: (82) 505-800/2655
•  E-mail: ,
•  Honlap: http://www.ke.hu


AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2017. NOVEMBER 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2018. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK
Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képz.
terület

M

N

A

állattenyésztő mérnöki(1)

támogatott

4

1 25

felvételi elbeszélgetés (Sz)

AGRÁR

M

N

K

állattenyésztő mérnöki(1)

305 000 Ft

4

1 25

AGRÁR

M

N

A

takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki(1)

támogatott

4

1 25

AGRÁR

M

N

K

takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki(1)

305 000 Ft

4

1 25

AGRÁRRészidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képz.
terület

M

L

A

állattenyésztő mérnöki(1)(2)

támogatott

4

1 25

felvételi elbeszélgetés (Sz)

AGRÁR

M

L

K

állattenyésztő mérnöki(1)(2)

305 000 Ft

4

1 25

AGRÁR

M

L

A

takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki(1)(2)

támogatott

4

1 25

AGRÁR

M

L

K

takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki(1)(2)

305 000 Ft

4

1 25

AGRÁR(1)  A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.
(2)  A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága:a félév során három, vagy négy alkalommal (hétfőtől-péntekig egész nap).


A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei
Valamennyi meghirdetett képzés esetében csatolható dokumentum: a publikációk másolata (különlenyomata).


Felvételi pontok számítása
Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2018. január 11-ig kell benyújtani. A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Pontszámítás:

Felvételi pontok:
 - felvételi elbeszélgetés: 40 pont
és
 - oklevél minősítése alapján: 50 pont

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 4 pont
    - fogyatékosság: 2 pont
    - gyermekgondozás: 1 pont
    - hátrányos helyzet: 1 pont
 - publikáció: 3 pont
 - TDK/OTDK: 3 pont
 
Csatolandó dokumentumok
A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2018. január 11-ig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók A benyújtandó dokumentumokról c. fejezetben.


Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden szak

 

 

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, OTDK/TDK igazolás, szakmai tevékenység igazolásaKE-GTK
INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
•  Telefon: (82) 505-800
•  E-mail: ,
•  Honlap: http://www.ke.hu

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2017. NOVEMBER 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2018. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK
Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képz.
terület

M

N

A

pénzügy

támogatott

4

1 25

felvételi elbeszélgetés (Sz)

GAZD

M

N

K

pénzügy

320 000 Ft

4

1 12

GAZD

M

N

A

regionális és környezeti gazdaságtan (magyar nyelven)

támogatott

4

1 12

GAZD

M

N

K

regionális és környezeti gazdaságtan (magyar nyelven)

320 000 Ft

4

1 25

GAZD

M

N

A

regionális és környezeti gazdaságtan (angol nyelven)

támogatott

4

1 5

GAZD

M

N

K

regionális és környezeti gazdaságtan (angol nyelven)

360 000 Ft

4

1 5

GAZD

M

N

A

vidékfejlesztési agrármérnöki(1)

támogatott

4

1 12

AGRÁR

M

N

K

vidékfejlesztési agrármérnöki(1)

305 000 Ft

4

1 25

AGRÁRRészidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képz.
terület

M

L

A

regionális és környezeti gazdaságtan(2)

támogatott

4

1 25

felvételi elbeszélgetés (Sz)

GAZD

M

L

K

regionális és környezeti gazdaságtan(2)

280 000 Ft

4

1 25

GAZD

M

L

A

vidékfejlesztési agrármérnöki(1)(2)

támogatott

4

1 25

AGRÁR

M

L

K

vidékfejlesztési agrármérnöki(1)(2)

305 000 Ft

4

1 25

AGRÁR(1)  A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.
(2)  A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: konzultációkra kéthetente péntek-szombati napokon kerül sor.


Felvételi pontok számítása
Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2018. január 11-ig kell benyújtani. A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Pontszámítás:

Felvételi pontok:
 - felvételi elbeszélgetés: 50 pont
és
 - oklevél minősítése alapján: 40 pont

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 5 pont
    - fogyatékosság: 1 pont
    - gyermekgondozás: 2 pont
    - hátrányos helyzet: 2 pont
 - TDK/OTDK: 3 pont
 - további nyelvvizsga: 2 pont
 
Csatolandó dokumentumok
A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2018. január 11-ig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók A benyújtandó dokumentumokról c. fejezetben.


Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden szak

 

 

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú tanulmányi eredmények, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás

 

VIZSGAIDŐPONTOK


Választható szak

Vizsgatárgy

Képz.
szint

Munkarend

Fin. forma

Vizsga időpontja

Vizsgadíj

állattenyésztő mérnöki

felvételi elbeszélgetés

M

N

A/K

2018.01.04.de

4000 Ft

takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki

felvételi elbeszélgetés

M

N

A/K

2018.01.04.de

4000 Ft

állattenyésztő mérnöki

felvételi elbeszélgetés

M

L

A/K

2018.01.04.de

4000 Ft

takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki

felvételi elbeszélgetés

M

L

A/K

2018.01.04.de

4000 Ft

pénzügy

felvételi elbeszélgetés

M

N

A/K

2017.12.12.de

4000 Ft

regionális és környezeti gazdaságtan (angol nyelven)

felvételi elbeszélgetés

M

N

A/K

2017.12.12.de

4000 Ft

regionális és környezeti gazdaságtan (magyar nyelven)

felvételi elbeszélgetés

M

N

A/K

2017.12.12.de

4000 Ft

vidékfejlesztési agrármérnöki

felvételi elbeszélgetés

M

N

A/K

2017.12.12.de

4000 Ft

regionális és környezeti gazdaságtan

felvételi elbeszélgetés

M

L

A/K

2017.12.12.de

4000 Ft

vidékfejlesztési agrármérnöki

felvételi elbeszélgetés

M

L

A/K

2017.12.12.de

4000 Ft

 

 

docxKreditelismertetési nyomtatvány (AKK)38.17 KB

docxKreditelismertetési nyomtatvány (GTK)43.53 KB

 

Felvételi információs vonal

 06 82 505 901

FELVÉTELI 2017

 

Meghirdetett képzések

ke 2017

 

Agrár-és Környezettudományi Kar

akk 2017


Gazdaságtudományi Kar

gtk 2017


Pegagógai Kar

pk 2017


Rippl-Rónai Művészeti Kar

mk 2017

© 2017 Kaposvári Egyetem. Minden jog fenntartva.

Menü

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.