Rippl-Rónai Művészeti Kar

Fotográfia BA

Képz. szint: Alapképzés
Munkarend.: Nappali
Fin. forma: Állami ösztöndíjas
Képzési idő (félév): 6
Önköltség (félév): támogatott

Ez a szak önköltséges formában is indul.

Általános szakleírás
Az intézmény képzési sajátosságairól a kartól kaphat tájékoztatást.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A fotográfia alapképzési szak alkalmassági és gyakorlati vizsgájának időpontja:
- Az alkalmassági vizsgára elektronikusan beadandó anyagok elküldése: 2018. június 04-10.
- A gyakorlati vizsga ideje és helye: 2018. június 25-26.
- Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar, Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

Alkalmassági vizsga
A felvételi eljárás alkalmasságot vizsgáló szakaszában a jelentkező elektronikusan elküldi a pályázati anyagát 2018. június 04-10. éjfél (CET) között e-mail címre.

Technikai paraméterek: beadandó min. 10 - max. 15 egyedi képekből álló portfólió vagy min. 10 - max. 15 képből álló összefüggő képsorozat. A képek hosszanti oldala egyenként min. 1200 - max. 2000 pixel, a fájlok kiterjesztése JPG, színbontása Adobe RGB vagy sRGB. A képek zip fájlba tömöríthetőek.
A képfájlok elnevezése a következő legyen: VezeteknevKeresztnevKepcim01.jpg; VezeteknevKeresztnevKepcim02.jpg stb.
Rövid, max. 300 szavas műleírás mellékelhető .doc vagy .pdf fájlként.
A saját munkákból álló válogatás (portfólió), amelyen keresztül lemérhető a jelentkező szakmai felkészültsége, témáját és fotográfiai műfaját tekintve kötetlen.
Az eredményekről a jelentkezőket 2018. június 18-ig levélben és e-mailben értesítjük.

Az alkalmassági vizsga értékelése:
Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a Felvételi Bizottság a bírálati szempontok mérlegelése alapján a „nem felelt meg” minősítéssel tanácsol el.
Az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezők továbbjutnak a felvételi eljárás második fordulójára, a gyakorlati vizsgára.
Az eredményekről a jelentkezőket 2018. június 18-ig levélben értesítjük.

Gyakorlati vizsga

Gyakorlati vizsga: I. szakasz/írásbeli teszt:
A vizsga ideje: 2018. június 25. 10.00 óra
Fototechnika, fotótörténet, általános műveltségi teszt megoldása, megadott irodalom alapján.

Gyakorlati vizsga: II. szakasz/gyakorlati feladat:
A vizsga ideje: 2018. június 25. 12.00 óra
Fényképezés az aznap kihirdetett téma alapján, digitális fényképezőgéppel. A képeket a Kar számítógépes termeiben elhelyezett gépein is fel lehet dolgozni.

Gyakorlati vizsga: III. szakasz/elbeszélgetés:
A felvételi folyamatot lezáró személyes bemutatkozás, amely során a jelentkező szakmai kompetenciái, művészeti tájékozottsága és prezentációs készsége lemérhető. Az interjún bemutatásra kerül az előző napi feladat képanyaga és az alkalmassági vizsgára előzetesen beadott portfólió nyomtatott változata, amit a jelentkező a beszélgetésre magával hoz.
A vizsga ideje: 2018. június 26. 9.00 óra

Ajánlott irodalom (az írásbeli feladatsorhoz):
- Baki Péter (szerk.): Fényképészet. Magyar Fotográfiai Múzeum/Magyar Fotóművészek Szövetsége, Kecskemét/Budapest, 2007.
- Baatz, Willfried: Fotográfia. Kossuth Kiadó, Budapest, 2002.
- Marien, Mary Warner: A fotográfia nagykönyve - A fényképezés kultúrtörténete. Typotex, Budapest, 2011.

A jelentkezők az alábbi eszközöket hozzák magukkal a gyakorlati felvételi vizsgára:
- digitális fényképezőgép,
- pendrive vagy egyéb adathordozó,
- nyomtatott portfólió.

Megszerezhető összpontszám: 200 pont
- teszt: 40 pont
- beadott képek: 40 pont
- fotózási feladat: 60 pont
- szóbeli vizsga, beszélgetés: 60 pont

Felvételi pontok számítása
A gyakorlati vizsgán 200 pont szerezhető, amelyet kétszereznek. Többletpont nem számítható.

Megszerezhető összpontszám: 200 pont
- teszt: 40 pont
- beadott képek: 40 pont
- fotózási feladat: 60 pont
- szóbeli vizsga, beszélgetés: 60 pont

Képalkotás BA

Mit tanulnak a Képalkotás BA alapszakos hallgatók?
A képzés célja olyan művészetközvetítő szakemberek képzése, akik átfogó gyakorlati, elméleti és kommunikációs ismeretekkel rendelkeznek egyrészt a hagyományos és kortárs képalkotás, másrészt az elektronikus, multimédiás és interaktív képalkotás terén, illetve a mozgóképkultúra és média világában.
A hallgatók két szakirányon tanulhatnak:
  • Képalkotás
  • Mozgóképkultúra- és média
A kimondottan gyakorlatorientált képalkotás alapszakos festő, grafikus, valamint mozgóképkultúra- és médiaszakember képzés során a hallgatók olyan technikai és elméleti alapokat sajátítanak el, amelyek bázisán kellő mélységű ismeretre és alkotói gyakorlatra tesznek szert álló- és/vagy mozgóképalkotó szakmai munkához, gyakorlatvezetéshez. Hangsúlyosak a rajzi, grafikai és festészeti, valamint mozgóképes, animációs műhely- és stúdiógyakorlatok, technikai, kompozíciós, tervezési és stiláris gyakorlatok a Kar professzionálisan felszerelt szakműhelyeiben, műtermeiben.
 
Kiktől tanulhatnak a Képalkotás BA alapszakos hallgatók?
Nemzetközileg és országosan ismert és elismert képző- és iparművészektől, mozgóképes és média szakemberektől, művészetelméleti oktatóktól. A szak oktatói többek között: Gyenes Zsolt DLA, Gyenis Tibor és Molnár Ágnes Éva DLA multimédia művészek, Jancsikity József DLA és Jónás Péter grafikusművészek, Lieber Erzsébet DLA képzőművész, M. Tóth Éva DLA animáció művész, Appelshoffer Péter DLA és Mátis Rita DLA festőművészek, Uhl Gabriella PhD művészettörténész.
 
Hol szerezhetnek a Képalkotás BA alapszakos hallgatók szakmai tapasztalatot?
Karunk az ország, a megye, illetve a város számos jelentős galériájával, kiállító helyével, nemzetközi alkotótelepével, televíziós stúdiójával, művészeti egyesületeivel és egyéb intézményeivel együttműködik. Hallgatóink gyakorlati képzési megállapodások értelmében folytathatják nyári szakmai gyakorlatukat az együttműködő partnereknél. Emellett már az egyetemi évek alatt rendszeres kiállítói a Rippl-Rónai Művészeti Kar saját galériájának, a K.B Galériának, illetve alkotói a Karon működő televíziós stúdió produkcióinak.
 

képalkotás (képalkotás)

Képz. szint: Alapképzés
Munkarend.: Nappali
Fin. forma: Állami ösztöndíjas
Képzési idő (félév): 6
Önköltség (félév): támogatott

Ez a szak önköltséges formában is indul.

Általános szakleírás
Az intézmény képzési sajátosságairól a kartól kaphat tájékoztatást.
A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Képalkotás alapképzési szak (Nappali - Levelező)
A Képalkotás alapképzési szaknál festő/grafikus és mozgóképkultúra- és média szakirány közül lehet választani. Már az alkalmassági vizsgára a szakirányhoz igazodó munkákkal pályázzon a jelentkező (l. részletesebben később)! A felvételt nyert hallgatónak az első év folyamán nyújtott teljesítménye alapján lehetősége van a szakon belüli szakirány változtatásra, amelyről az intézmény dönt.

A szakmai felvételi tehát két szakaszból áll.
Az első szakasz: szakmai alkalmassági vizsga.
A második szakaszban a szakmai alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezőnek gyakorlati vizsgát kell tennie.
A gyakorlati vizsga a jelentkező szakonként, pontosabban szakirányonként elvárt kreatív tervezési-alkotói gyakorlataiból, valamint az alkalmassági vizsgára hozott anyagainak elemzéséből, illetve elbeszélgetésből áll (l. részletesebben később).

Alkalmassági felvételi vizsga ideje: 2018. április 23. – 2018. július 6.
Gyakorlati felvételi vizsga ideje: 2018. április 23. – 2018. július 6.
Képalkotás (Festő/grafikus) szakirány
1. Az alkalmassági vizsga követelményei:
A jelentkezőnek tíz darab saját munkát kell bemutatnia. A 10 munka közül legalább 5 darabnak minimum A/2 méretű tanulmány-rajznak/festménynek kell lenni tárgy-, tér- és emberi figura ábrázolása tárgykörben. A felvételi bizottság tagjai szakmai tájékozódás céljából kérdéseket tehetnek fel a jelentkező felkészültségével és a benyújtott munkákkal kapcsolatban.

Az alkalmassági vizsga bírálati szempontjai:
– Vizuális érzékenység, érettség, a professzionalitás irányába mutató szemléletmód
– Vizuális kreativitás, nyitottság
– Képzőművészeti alapképzettség (alapvető rajzi alapok, grafikai és festészeti technikák gyakorlott használata, a tér-, forma- és az emberábrázolásban)
– Kompozíciós készség
– Művészettörténeti alapképzettség
– Kortárs művészeti tájékozottság

A munkák elbírálásának folyamata:
Az alkalmassági felvételi a jelentkező mappájának bemutatásából áll. Az első szakasz időpontjában minden felvételizőnek személyesen kell bemutatnia tehát egy tíz darab, saját munkáiból álló válogatást, a szak, azon belül is a szakirány specifikumához igazodva, amelyen keresztül lemérhető a jelölt szakmai felkészültsége.
A felvételi bizottság azt dönti el, hogy a jelentkező felkészültsége alapján alkalmasnak mutatkozik-e a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar Képalkotás BA szakának elvárásai, szakmai kompetenciái alapján a gyakorlati vizsgára való bekerülésre. Az alkalmassági vizsgára hozott munkákat, azok szakmai színvonalát ítéli meg a bizottság több tényező, a bírálati szempontok figyelembevételével, a maga komplexitásában.

2. Gyakorlati vizsga
A gyakorlati vizsgák idejéről és helyéről, valamint az egyéb szükséges információkról a Kaposvári Egyetem e-mailben tájékoztatja a jelentkezőket.
Az alkalmassági vizsgán megfeleltek egynapos gyakorlati vizsgán vesznek részt, amelyen a feladatok között szerepel alakrajz készítése emberfiguráról és festési, színes kompozíciós gyakorlatok.
A vizuális feladatokat felvételi elbeszélgetés követi, melynek célja informálódás a felvételiző szakmai, műveltségi, művészettörténeti felkészültségéről.
A felvételi bizottság tagjai szakmai tájékozódás céljából kérdéseket tehetnek fel a jelentkező felkészültségével és a benyújtott munkákkal kapcsolatban.
A gyakorlati vizsga bírálati szempontjai:
– Vizuális érzékenység, érettség, a professzionalitás irányába mutató szemléletmód
– Vizuális kreativitás, nyitottság
– Képzőművészeti alapképzettség (alapvető rajzi alapok, grafikai és festészeti technikák gyakorlott használata, a tér-, forma- és az emberábrázolásban)
– Kompozíciós készség
– Művészettörténeti alapképzettség
– Kortárs művészeti tájékozottság

A munkák elbírálásának folyamata:
Az első szakaszt (alkalmassági felvételi vizsga) követő második szakaszra, az ún. gyakorlati vizsgára azok a jelentkezők kapnak értesítést, akik az első szakaszt megfelelt minősítéssel zárták.
A második szakasz a jelentkezőnek az intézményben készített munkáinak vizsgálatából, valamint elbeszélgetésből áll. Célja, hogy bizonyítsa a művészi pályára való megfelelését a bírálati szempontrendszernek megfelelően, valamint a forma- és téralakító képességeinek, a vizsgált jelenségek, vizuális kifejezésmódok területén tanúsított érzékenységének, egyéni szakmai invencióinak meglétét.
Minden felvételizőnek személyesen kell a számára adott feladatot (alakrajz készítés emberfiguráról és festési, tervezési gyakorlatok) teljesíteni, amelyen keresztül lemérhető a jelölt szakmai felkészültsége.
A bizottság azt dönti el, hogy a jelentkező felkészültsége alapján alkalmasnak mutatkozik-e a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar adott szakának elvárásai, szakmai kompetenciái alapján a szakra való bekerülésre.

Gyakorlati vizsgán szerezhető 200 pont, bontásban:
Rajz feladat: 100 pont.
Színes kompozíció, illetve tervezési gyakorlat: 70 pont.
Elbeszélgetés (mappanézés, művészettörténeti kérdések, pályaorientáltság vizsgálata): 30 pont.

képalkotás [mozgóképkultúra- és média]

Képz. szint: Alapképzés
Munkarend.: Nappali
Fin. forma: Állami ösztöndíjas
Képzési idő (félév): 6
Önköltség (félév): támogatott

Ez a szak önköltséges formában is indul.

Általános szakleírás
Az intézmény képzési sajátosságairól a kartól kaphat tájékoztatást.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A képalkotás alapképzési szaknál képalkotás és mozgóképkultúra- és média szakirány közül lehet választani. Már az alkalmassági vizsgára a szakirányhoz igazodó munkákkal pályázzon a jelentkező (l. részletesebben később)! A felvételt nyert hallgatónak az első év folyamán nyújtott teljesítménye alapján lehetősége van a szakon belüli szakirány változtatásra, amelyről az intézmény dönt.

A szakmai felvételi tehát két szakaszból áll:
- Az első szakasz: szakmai alkalmassági vizsga.
- A második szakaszban a szakmai alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezőnek gyakorlati vizsgát kell tennie.
A gyakorlati vizsga a jelentkező szakonként, pontosabban szakirányonként elvárt kreatív tervezési-alkotói gyakorlataiból, valamint az alkalmassági vizsgára hozott anyagainak elemzéséből, illetve elbeszélgetésből áll (l. részletesebben később).
Alkalmassági felvételi vizsga ideje: 2018. április 23. – 2018. július 6.
Gyakorlati felvételi vizsga ideje: 2018. április 23. – 2018. július 6.

Mozgóképkultúra- és média szakirány
1. Az alkalmassági vizsga követelményei:
A jelentkezőnek egy mozgókép: kb. 2-3 perces videó vagy 30-90 másodperces animáció,
vagy kb. 10-15 darabból álló fotósorozatot (egy témából),
vagy kb. 15-25 darabból, részből álló képregényt kell bemutatnia, ismertetnie.

Az alkalmassági vizsga kizáró jellegű, a "nem felelt meg" minősítésű munkák készítői gyakorlati vizsgát nem tehetnek.

Ajánlott formátumok, technikai paraméterek a:
– mozgóképnél: PAL, képméret minimum 720x576 px, formátum: .avi vagy .mpg,
filenév: vezeteknevkeresztnev.avi vagy .mpg (kisbetuekezetnelkul.avi vagy .mpg)
– fotósorozatnál: file-típus: .tif, vagy .jpg, a rövidebbik oldal kb. 1500 px, a sorozat egységesen vagy álló vagy fekvő képekből álljon,
filenév: vezeteknevkeresztnev01.tif vagy .jpg, vezeteknevkeresztnev02.tif vagy .jpg, vezeteknevkeresztnev03.tif vagy .jpg stb. (kisbetuekezetnelkul.tif vagy .jpg)
– képregénynél/rajzsorozatnál: filetípus: .tif, vagy .jpg, képméret: A/4, felbontás: 300 dpi, a sorozat egységesen vagy álló vagy fekvő képekből álljon,
filenév: vezeteknevkeresztnev01.tif vagy .jpg, vezeteknevkeresztnev02.tif vagy .jpg, vezeteknevkeresztnev03.tif vagy .jpg stb. (kisbetuekezetnelkul.tif vagy .jpg)

Az alkalmassági vizsga bírálati szempontjai:
– vizuális érzékenység, érettség, a professzionalitás irányába mutató szemléletmód,
– kreativitás, nyitottság,
– kompozíciós készség,
– történeti és kortárs művészeti tájékozottság,
– elméleti megalapozottság.

A munkák elbírálásának folyamata:
A Felvételi Bizottság azt dönti el, hogy a jelentkező felkészültsége, beküldött produktumai alapján alkalmasnak mutatkozik-e a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar képalkotás alapképzési szakának elvárásai, szakmai kompetenciái alapján a gyakorlati vizsgára való bekerülésre. A beküldött munkákat, azok szakmai színvonalát ítéli meg a bizottság több tényező figyelembevételével. A bizottság vizsgálja a szakmai ismérveken túl az eredetiséget és a kreativitást, az adott beküldött alkotás színvonalát a maga komplexitásában.

2. Gyakorlati vizsga
A gyakorlati vizsgák idejéről és helyéről, valamint az egyéb szükséges információkról a Kaposvári Egyetem e-mailben tájékoztatja a jelentkezőket.

A gyakorlati vizsga követelményei:
- Az alkalmassági vizsgán megfeleltek egynapos gyakorlati vizsgán vesznek részt, amely célja informálódás a felvételiző szakmai, műveltségi felkészültségéről.
- A gyakorlati vizsga feladatai között szerepel: a felvételiző által benyújtott munka bemutatása, elemzése és egy a szakmához kapcsolódó kreatív feladat megoldása.
- A felvételi beszélgetés során a jelentkezőnek film- és médiatörténeti jártasságát is kell bizonyítania.
- A felvételi bizottság tagjai szakmai tájékozódás céljából kérdéseket tehetnek fel a jelentkező felkészültségével és a benyújtott munkákkal kapcsolatban.

A gyakorlati vizsga bírálati szempontjai:
– vizuális érzékenység, érettség, a professzionalitás irányába mutató szemléletmód,
– vizuális kreativitás, nyitottság,
– kompozíciós készség,
– történeti és kortárs művészeti tájékozottság,
– elméleti megalapozottság.

A munkák elbírálásának folyamata:
Az első szakaszt (alkalmassági felvételi vizsga) követő második szakaszra, az ún. gyakorlati vizsgára azok a jelentkezők kapnak értesítést, akik az első szakaszt megfelelt minősítéssel zárták.

A gyakorlati vizsga célja, hogy bizonyítsa a pályára való megfelelését a bírálati szempontrendszernek megfelelően, valamint a szakma, a szakirány területén tanúsított érzékenységének, egyéni szakmai invencióinak meglétét.

A Felvételi Bizottság azt dönti el, hogy a jelentkező felkészültsége alapján alkalmasnak mutatkozik-e a Kaposvári Egyetem Művészeti Kar adott szakának, illetve szakirányának elvárásai, szakmai kompetenciái alapján a szakra való bekerülésre.

A gyakorlati vizsgán 0-200 pont szerezhető:
- A felvételiző által előzetesen készített munka elemzése (0-100 pont).
- Kreatív feladat (0-50 pont).
- Beszélgetés a jelentkező mozgóképi, illetve médiaismereteiről

Felvételi pontok számítása
A gyakorlati vizsgán 200 pont szerezhető, amelyet kétszereznek. Többletpont nem számítható.

A gyakorlati vizsgán 0-200 pont szerezhető:
- A felvételiző által előzetesen készített munka elemzése (0-100 pont).
- Kreatív feladat (0-50 pont).
- Beszélgetés a jelentkező mozgóképi, illetve médiaismereteiről.

Intézményi vizsgák sajátos követelményei
Az alkalmassági és gyakorlati vizsgák követelményeire vonatkozóan információ közvetlenül az Intézménytől kérhető.

Csatolandó dokumentumok
Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány

 

Látványtervezés BA

Mit tanulnak a Látványtervezés szakos hallgatók?
Választható specializációk:
  • díszlet- és jelmeztervezés,
  • díszlet- kiállítás-és arculattervezés,
  • díszlet- és bábtervezés,
  • jelmez- és bábtervezés.
A látványtervezés szakon alapkövetelmény a rajzkészség. A képzés során hangsúlyos a rajz és a festés, ezen belül az anatómia és a tárgyábrázolás. Elméleti tárgyak - így pélául a környezetkultúra, a dramaturgia, a viselettörténet, a művészettörténet, a dráma- és színháztörténet, az építészettörténet -, a szakmai tudást erősítik, a sokoldalú művészszemélyiség kialakulását szolgálják. Cél az olyan szakemberek képzése, akik átfogó művészetszemlélettel és szakmatörténeti ismerettel, korszerű technológiák területén szerzett jártassággal oldják meg a rájuk bízott tervezői feladatokat.
 
Kiktől tanulhatnak a hallgatók?
Nemzetközileg és országosan ismert és elismert művészektől, tervezőművészektől.
Jelenlegi oktatóink a szakma jeles képviselő, többek között Bozóki Marianne DLA, Molnár Zsuzsanna, Matyi Ágota.
 
Hol szerezhetnek a hallgatók szakmai tapaszatalatokat?
Nyáron művésztelepen való részvételre van lehetőség. Szakmai gyakorlat keretében résztvesznek színházi előadások létrehozásában. Szerepelnek a hazai és nemzetközi szakmai kiállításokon, megmérettetéseken. Lehetőségük van külföldi társintézményekben Erasmus ösztöndíjjal egy-egy szemesztert eltölteni.
 
Hol képezhetik magukat tovább a diplomát megszerzett hallgatók?
Végzett hallgatóink kétéves mesterképző (MA) szakon a Magyar Képzőművészeti Egyetem ill. a Színház- és Filmművészeti Egyetem látványtervező mesterszakán.
 

Képz. szint: Alapképzés
Munkarend.: Nappali
Fin. forma: Állami ösztöndíjas
Képzési idő (félév): 6
Önköltség (félév): támogatott

Ez a szak önköltséges formában is indul.

Általános szakleírás
Az intézmény képzési sajátosságairól a kartól kaphat tájékoztatást.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Alkalmassági felvételi vizsga: 2018. május 8. (kedd)

Első szakasz: Előrosta (alkalmassági vizsga) mappa bemutatása otthoni munkák alapján. Bemutatandó: tanulmányrajzok (fej, alak, tér), eredeti (nem másolat) bármilyen technikával; esetleg színházi tervezéssel kapcsolatos munkák: díszlet, látvány-jelmeztervek, kiállításokkal, rendezvényekkel, termékbemutatókkal, különféle rendezvényekkel kapcsolatos látványtervek és arculattervek, bábművészettel kapcsolatos látványtervek. (csak A/2 mappában bemutatható formában)
Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a Felvételi Bizottság a „nem alkalmas” minősítéssel tanácsol el.

Gyakorlati felvételi vizsga: 2018. június 4-6. (hétfő-szerda)

Második szakasz: tanulmányrajzok élő modell után fél íves méretben, térábrázolási feladat, szabadon választott technikával (szén, ceruza, pitt).

Kosztümös figura környezettel, szabadon választott színes technikával. (akvarell, stb., a lassan száradó anyagok pl. olaj kivételével).

A gyakorlati felvételi vizsga harmadik szakaszát azok folytathatják, akiket a Felvételi Bizottság a szakaszt záró rostán megfelelőnek minősít.

Harmadik szakasz: Megadott szakmai tervezési feladat. Szakmai beszélgetés a Felvételi Bizottsággal szakmai és általános műveltségi témában. Otthoni munkák bemutatása.

A gyakorlati felvételi vizsgán elérhető pontszám 200 pont, bontásban
- Fej- és alakrajz: 20 pont
- Térábrázolás: 25 pont
- Festés: 20 pont

Előrosta

Szakmai feladat:
- Síkkompozíció: 17 pont
- Térkompozíció: 18 pont
- Jellem: 20 pont
- Tér: 20 pont
Szakmai beszélgetés: 60 pont

Összesen: 200 pont

Felvételi pontok számítása
A gyakorlati vizsgán 200 pont szerezhető, amelyet kétszereznek. Többletpont nem számítható.

A gyakorlati felvételi vizsgán elérhető pontszám 200 pont, bontásban
- Fej-és alakrajz: 20 pont
- Térábrázolás: 25 pont
- Festés:20 pont

Előrosta

Szakmai feladat:
- Síkkompozíció: 17 pont
- Térkompozíció: 18 pont
- Jellem: 20 pont
- Tér:20 pont
Szakmai beszélgetés: 60 pont

Összesen: 200 pont

 

Utoljára frissítve: 2018. január 30.

FELVÉTELI KIADVÁNYOK

Meghirdetett képzések

ke 2017

 

Agrár- és Környezettudományi Kar

akk 2017


Gazdaságtudományi Kar

gtk 2017


Pegagógai Kar

pk 2017


Rippl-Rónai Művészeti Kar

mk 2017

© 2018 Kaposvári Egyetem. Minden jog fenntartva.

Menü

Tetszik amit olvasol?

Kövess minket közösségi oldalainkon is.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

Adatvédelmi szabályzat