Rippl-Rónai Művészeti Kar

Fotográfia BA

Költségtérítéses finanszírozási forma esetén a költségtérítés összege:
300 000 Ft/félév
 
Képzési terület/szakmacsoport:
Művészet
 
Érettségi követelmények, vizsgatárgyak:
alkalmassági(Alk)és gyakorlati vizsga(Gy)
 
Képzés célja:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az értelmiségi lét igényeinek megfelelő, szakmai szempontból magasan képzett fotográfus tervezők, akik az alkalmazott és az autonóm fényképezés terén alkalmasak szakmai feladatok magas szintű megoldására. A képzés biztosítja a szakmai feladatok ellátásához szükséges művészeti, művelődéstörténeti, tervezői, technikai, továbbá a kor színvonalán álló és továbbfejlesztésre alkalmas fotográfiai ismereteket, a fotográfusi munkához szükséges magyar és idegennyelvi kommunikációs képességeket. A képzés felkészíti a hallgatót a munkaerőpiacon történő érvényesülésre, és tanulmányainak fotográfustervező művész mesterszak (MA) szinten történő folytatására.
 
Főbb tárgyak:
esztétika, laborgyakorlat; tárgy-, személy- riport- és csoportfényképezés; stúdiógyakorlat, analóg és digitális technika/ábrázolás, fotótörténet, művészettörténet, kreatív tervezés, tipográfia és képszerkesztés, nyomdatechnológia, animáció, videó, szerzői jog
 
Az oklevélben/bizonyítványban szereplő szakképzettség megnevezése:
fotográfus tervező
 
Elhelyezkedési lehetőségek:
A képalkotás a vizuális kommunikáció keretében világszerte meghatározó jelentőségűvé vált. Megnőtt a fényképhasználó nyomtatott és elektronikus médiumok száma, teret hódít a reklámkészítés, valamint az árupropaganda, kiszélesedett az egyéni és a társadalmi kapcsolatokból következő vizuális közlési igény - mindezek szolgálatában a fénykép alapvető szerepet játszik. Az egész világon teret hódító internet olyan mértékben vált fényképfogyasztóvá, hogy ennek perspektíváit illetően aligha lehet hiteles becslésre vállalkozni. Mindebből következően a fényképezés, a képalkotás folyamatait professzionális módon ismerők és használók elhelyezkedési lehetőségei rendkívül szélesek itthon és külföldön egyaránt.
 
További információk / Megjegyzés:
Fotográfia alapképzési szak:
A szakmai felvételi három szakaszból áll.
 
Első forduló:
Alkalmassági vizsga:a felvételizők személyesen bemutatnak egy 15 db,hosszanti oldalán min. 24 cm-es, fekete-fehér, vagy színes saját munkából álló válogatást(mappát), amelyen keresztül lemérhető a jelölt szakmai felkészültsége.
Második forduló:
Első szakasz.
-Fototechnika, fotótörténet , általános műveltségi teszt megoldása, megadott irodalom alapján.
-Fotózás aznap kihirdetett téma alapján digitális fényképezőgéppel. A képeket a kar számítógépes termeiben elhelyezett gépeken lehet feldolgozni.
Második szakasz:
-A jelentkező által tartott prezentáció, illetve beszélgetés.
Gyakorlati felvételi vizsgán megszerezhető 200 pont, bontásban:
- műveltségi (fotótörténeti és fototechnikai ismeretek) teszt:40 pont,
- beküldött képek: 40 pont,
- fotózási feladat: 60 pont,
- szóbeli vizsga: 60 pont.
 
Elérhetőségek:
Oktatásszervezési Csoport:
82/505-901

Képalkotás BA

Mit tanulnak a Képalkotás BA alapszakos hallgatók?
A képzés célja olyan művészetközvetítő szakemberek képzése, akik átfogó gyakorlati, elméleti és kommunikációs ismeretekkel rendelkeznek egyrészt a hagyományos és kortárs képalkotás, másrészt az elektronikus, multimédiás és interaktív képalkotás terén, illetve a mozgóképkultúra és média világában.
A hallgatók két szakirányon tanulhatnak:
  • Képalkotás
  • Mozgóképkultúra- és média
A kimondottan gyakorlatorientált képalkotás alapszakos festő, grafikus, valamint mozgóképkultúra- és médiaszakember képzés során a hallgatók olyan technikai és elméleti alapokat sajátítanak el, amelyek bázisán kellő mélységű ismeretre és alkotói gyakorlatra tesznek szert álló- és/vagy mozgóképalkotó szakmai munkához, gyakorlatvezetéshez. Hangsúlyosak a rajzi, grafikai és festészeti, valamint mozgóképes, animációs műhely- és stúdiógyakorlatok, technikai, kompozíciós, tervezési és stiláris gyakorlatok a Kar professzionálisan felszerelt szakműhelyeiben, műtermeiben.
 
Kiktől tanulhatnak a Képalkotás BA alapszakos hallgatók?
Nemzetközileg és országosan ismert és elismert képző- és iparművészektől, mozgóképes és média szakemberektől, művészetelméleti oktatóktól. A szak oktatói többek között: Gyenes Zsolt DLA, Gyenis Tibor és Molnár Ágnes Éva DLA multimédia művészek, Jancsikity József DLA és Jónás Péter grafikusművészek, Lieber Erzsébet DLA képzőművész, M. Tóth Éva DLA animáció művész, Appelshoffer Péter DLA és Mátis Rita DLA festőművészek, Uhl Gabriella PhD művészettörténész.
 
Hol szerezhetnek a Képalkotás BA alapszakos hallgatók szakmai tapasztalatot?
Karunk az ország, a megye, illetve a város számos jelentős galériájával, kiállító helyével, nemzetközi alkotótelepével, televíziós stúdiójával, művészeti egyesületeivel és egyéb intézményeivel együttműködik. Hallgatóink gyakorlati képzési megállapodások értelmében folytathatják nyári szakmai gyakorlatukat az együttműködő partnereknél. Emellett már az egyetemi évek alatt rendszeres kiállítói a Rippl-Rónai Művészeti Kar saját galériájának, a K.B Galériának, illetve alkotói a Karon működő televíziós stúdió produkcióinak.

Látványtervezés BA

Mit tanulnak a Látványtervezés szakos hallgatók?
Választható specializációk:
  • díszlet- és jelmeztervezés,
  • díszlet- kiállítás-és arculattervezés,
  • díszlet- és bábtervezés,
  • jelmez- és bábtervezés.
A látványtervezés szakon alapkövetelmény a rajzkészség. A képzés során hangsúlyos a rajz és a festés, ezen belül az anatómia és a tárgyábrázolás. Elméleti tárgyak - így pélául a környezetkultúra, a dramaturgia, a viselettörténet, a művészettörténet, a dráma- és színháztörténet, az építészettörténet -, a szakmai tudást erősítik, a sokoldalú művészszemélyiség kialakulását szolgálják. Cél az olyan szakemberek képzése, akik átfogó művészetszemlélettel és szakmatörténeti ismerettel, korszerű technológiák területén szerzett jártassággal oldják meg a rájuk bízott tervezői feladatokat.
 
Kiktől tanulhatnak a hallgatók?
Nemzetközileg és országosan ismert és elismert művészektől, tervezőművészektől.
Jelenlegi oktatóink a szakma jeles képviselő, többek között Bozóki Marianne DLA, Molnár Zsuzsanna, Matyi Ágota.
 
Hol szerezhetnek a hallgatók szakmai tapaszatalatokat?
Nyáron művésztelepen való részvételre van lehetőség. Szakmai gyakorlat keretében résztvesznek színházi előadások létrehozásában. Szerepelnek a hazai és nemzetközi szakmai kiállításokon, megmérettetéseken. Lehetőségük van külföldi társintézményekben Erasmus ösztöndíjjal egy-egy szemesztert eltölteni.
 
Hol képezhetik magukat tovább a diplomát megszerzett hallgatók?
Végzett hallgatóink kétéves mesterképző (MA) szakon a Magyar Képzőművészeti Egyetem ill. a Színház- és Filmművészeti Egyetem látványtervező mesterszakán.

 

Utoljára frissítve: 2017. március 29.

FELVÉTELI KIADVÁNYOK

Meghirdetett képzések

ke 2017

 

Agrár- és Környezettudományi Kar

akk 2017


Gazdaságtudományi Kar

gtk 2017


Pegagógai Kar

pk 2017


Rippl-Rónai Művészeti Kar

mk 2017

© 2017 Kaposvári Egyetem. Minden jog fenntartva.

Menü

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.