fbpx
2015. április 10.

Gazdaságtudományi Kar

Pénzügy MSc

mesterképzés (MSc) • nappali tagozat • duális képzésben is indul • 4 félév
 
Költségtérítéses finanszírozási forma esetén a költségtérítés összege:
350 000 Ft Ft/félév
 
Képzési terület/szakmacsoport:
Gazdaságtudományok
 
 
Képzés célja:
A képzés elvégzése után a hallgatók olyan magas szintű pénzügyi, közgazdaságtudományi műveltséggel rendelkező gazdasági szakemberekké válnak, akik, képesek önálló, kreatív, közgazdász szemléletű gondolkodásra, a gazdaság pénzügyi folyamatainak irányítására és elemzésére makro- illetve mikro szinten egyaránt. Az emelt szintű üzleti és módszertani ismereteknek, a tudatosan fejlesztett vezetői készségeknek és képességeknek birtokában a pénzügy mesterszakon végzettek alkalmassá válnak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein, az állami és magánszférában a pénzügyi feladatok ellátására, a pénzügyi szakirodalom feldolgozására és gazdagítására, valamint a PhD képzési programokhoz való csatlakozásra.
 
Felvételi információ / Jelentkezési feltételek:

A) Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a pénzügy és számvitel, a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak.

B) Egyéb oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei:

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:

 • módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 15 kredit;
 • közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezet- gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan, közpolitikai ismeretek) területéről 10 kredit;
 • üzleti alapismeretek (vállalati gazdaságtan, számvitel, kontrolling emberi erőforrás gazdálkodás, gazdasági jog, marketing, vezetés és szervezés, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, stratégiai tervezés, üzleti kommunikáció) területéről 10 kredit;
 • társadalomtudományi alapismeretek (Európai Unió, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia) területéről 10 kredit;
 • szakmai ismeretek (pénzügy, pénz- és tőkepiaci ismeretek, banküzemtan, pénzügypolitika, adózási ismeretek, vállalati pénzügyek, vállalatértékelés) területéről 15 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

 

Felvételi információ / Jelentkezési feltételek:
A felvételi pontok számítása 100 pontos rendszerben történik:
Diploma eredménye (40 pont)
Motivációs beszélgetés (50 pont)
Külön pontok: OTDK, nyelvtudás, olimpiai bajnokság, stb. (10 pont)
 

Többletpontok:  maximum 10 többletpont adható:
    - fogyatékosság: 1 pont
    - gyermekgondozás: 2 pont
    - hátrányos helyzet: 2 pont
    - TDK/OTDK: 3 pont
    - további nyelvvizsga: 2 pont

 
Főbb tárgyak:
többváltozós statisztikai modellezés, haladó vállalati pénzügyek, közpénzügyek, haladó pénzügytan, befektetések, banküzemtan, adóelmélet és adópolitika pénzügypolitika és pénzügyi intézményrendszer Magyarországon.
 
Az oklevélben/bizonyítványban szereplő szakképzettség megnevezése:
okleveles közgazdász pénzügy mesterszakon
 
Elhelyezkedési lehetőségek:
A pénzügy mesterszakon végző szakembereket elsősorban a gazdálkodó szervezetek, az államháztartás intézményei, önkormányzatok, bank és hitelintézetek, adóhivatalok szervei (APEH; VPOP; illetékhivatalok önkormányzati adóirodák), non profit szervezetek, pénzügyi vállalkozások alkalmazhatják a pénzügyi tevékenységük tervezésére, elemzésére és értékelésére, a gazdálkodással kapcsolatos financiális döntések előkészítésére, valamint a gazdálkodási folyamatok összehangolására és szervezésére.
 
Elérhetőségek:
Oktatásszervezési Csoport
82/505-901
 

Szakleírás és szakmatérkép:

felvi.hu

Regionális és környezeti gazdaságtan MSc

mesterképzés (MSc) • magyar és angol nyelven • nappali és levelező tagozat • duális képzésben is indul • 4 félév
 
Költségtérítéses finanszírozási forma magyar nyelvű képzés esetén a költségtérítés összege:
350 000 Ft Ft/félév
Költségtérítéses finanszírozási forma angol nyelvű képzés esetén a költségtérítés összege:
380 000 Ft Ft/félév
 
Képzés célja:
A regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak alkalmas a piacképes szaktudás megszerzésére és a hallgatók továbblépési lehetőségeinek megteremtésére. A mesterszak igényes elméleti alapjai és erőteljes gyakorlatorientáltsága biztosítja azt, hogy a végzett hallgatók a munkaerő-piacon való helytállás mellett a kutatási, fejlesztési programok kidolgozásában, végrehajtásában is kellő önállósággal részt tudjanak venni. Felkészít a doktori képzésbe történő belépésre.

A regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak végzettjei iránt tartós munkaerő-piaci igényeket jelez az EU-források igénybevételével és felhasználásával, a projektek menedzselésével, valamint ellenőrzésével kapcsolatos kormányzati, önkormányzati, térségi és vállalkozói feladatok sokasodása. A fenntarthatóság és a társadalmi felelősségvállalás előtérbe kerülése révén a környezetvédelem, és a környezetgazdálkodás intézményei részéről is hasonló szükségletek jelennek meg.

 
Felvételi információ / Jelentkezési feltételek:

A) Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdaságtudományok képzési terület alapképzési szakjai, továbbá az agrár képzési területről a környezetgazdálkodási agrármérnöki, a vidékfejlesztési agrármérnöki, a természettudomány képzési területről a geográfus, környezettan alapképzési szak.

B) Egyéb oklevéllel rendelkezők esetén a képzési ciklusba való belépés minimális feltételei:

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:

 • közgazdasági és gazdálkodástudományi ismeretek (mikroökönómia, makroökonómia, világ- és nemzetközi gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, marketing, vezetés és szervezés tudományi tárgyak, marketing, üzleti kommunikáció) területéről legalább 20 kredit;
 • módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről legalább 20 kredit;
 • természet- és társadalomtudományi látókörbővítő ismeretek (filozófia, szociológia, politikatudomány, történelem, biológia, kémia, fizika, földrajz, földtudományok) területéről legalább 20 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 40 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

A felvételi pontok számítása 100 pontos rendszerben történik:

 • Diploma eredménye (40 pont)
 • Motivációs beszélgetés (50 pont)
 • Külön pontok: OTDK, nyelvtudás, olimpiai bajnokság, stb. (10 pont)
 
Főbb tárgyak:
környezetgazdaságtan, környezetmenedzsment és környezetpolitika, város- és ipari ökológia, regionális pénzügyek, pénzügypolitika, haladó vállalati pénzügyek, közösségi gazdaságtan, ökonometria, komplex térségfejlesztés, térségi gazdaságfejlesztés, regionális és környezeti elemzési módszerek
 

Az oklevélben/bizonyítványban szereplő szakképzettség megnevezése:
okleveles közgazdász regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakon

Elhelyezkedési lehetőségek:
A regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak végzettjei iránt tartós munkaerő-piaci igényeket jelez az EU-források igénybevételével és felhasználásával, a projektek menedzselésével, valamint ellenőrzésével kapcsolatos kormányzati, önkormányzati, térségi és vállalkozói feladatok sokasodása. A fenntarthatóság és a társadalmi felelősségvállalás előtérbe kerülése révén a környezetvédelem, és a környezetgazdálkodás intézményei részéről is hasonló szükségletek jelennek meg.

 

Szakleírás:

felvi.hu

 

Vidékfejlesztési agrármérnök MSc

mesterképzés (MSc) • nappali és levelező tagozat • duális képzésben is indul • 4 félév
 
Költségtérítéses finanszírozási forma esetén a költségtérítés összege:
350 000 Ft/félév
 
Képzési terület/szakmacsoport:
Agrár
 
Felvételi információ / Jelentkezési feltételek:

A) Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a vidékfejlesztési agrármérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, az informatikus és szakigazgatási agrármérnöki alapképzési szak.

B) Egyéb oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei

Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális kreditek száma legalább 84 kredit a természettudományi ismeretek, a mezőgazdasági ismeretek, a gazdasági, vidékfejlesztési, társadalomtudományi és szakigazgatási ismeretek területeiről az alábbiak szerint:

 • természettudományi és agrárismeretek legalább 5 kredit, vagy
 • gazdaság- és társadalomtudományi ismeretek legalább 5 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 60 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A felvételi pontok számítása 100 pontos rendszerben történik:
Diploma eredménye (40 pont)
Motivációs beszélgetés (50 pont)
Külön pontok: OTDK, nyelvtudás, olimpiai bajnokság, stb. (10 pont)

Képzés célja:
A képzés célja olyan vidékfejlesztő agrármérnökök képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában az erőforrások optimális felhasználását biztosító termelő, elosztó és szabályozási, valamint a termeléssel, a szolgáltatásokkal összefüggő szervezési és irányítási folyamatokat felügyelik. Alkalmasak tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói, illetve vezetői munkakörök betöltésére, valamint tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
 
Képzési jellemzők:
A Vidékfejlesztő Agrármérnök Mesterszakot lineárisan megalapozó szak a Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök alapszak. A szak tantervét az ilyen alapképzettséggel rendelkezők feltételezett tudásszintjére alapozva terveztük meg. De a szak nyitott más alapképzettségű jelentkezők számára is, amennyiben azok egyrészt igazoltan rendelkeznek az agrár alapszakoknak megfelelő tartalmú és szintű elméleti és módszertani alapozó ismeretekkel, másrészt több kredit terjedelmű előtanulmányokkal rendelkeznek további agrárgazdaságtani területeken is.
 
Főbb tárgyak:
Helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés, Regionális innováció gazdaságtana és menedzsmentje, Vidék- és agrárgazdaságtan, Hazai és uniós agrárpolitika, Környezetgazdaságtan és környezetpolitika, Regionális innováció gazdaságtana, EU regionális politikája és vidékfejlesztés, Élelmiszer lánc menedzsment.
 

Az oklevélben/bizonyítványban szereplő szakképzettség megnevezése:
okleveles vidékfejlesztő agrármérnök

Szakmai gyakorlat:
A szakon 7 kredit értékű hathetes összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.

 
Elhelyezkedési lehetőségek:
A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- mezőgazdasági projektek tudományos alapossággal történő önálló kidolgozására, koordinálására, vezetésére, ellenőrzésére,
- a gazdálkodás komplex szemlélet alapján történő folyamatos megújításának irányítására, az adottságokhoz igazodó földhasználat és termelési szerkezet kialakítására,
- a szakterület problémáinak felismerésére, használható megoldások kidolgozására, innovációs, tervezési, fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére,
- szaktanácsadási feladatok ellátására,
- pályázati tevékenység menedzselésére,
- termelési folyamatok szervezésére, ellenőrzésére, valamint kutatási eredmények gyakorlati megvalósítására,
- vidéki infrastruktúra problémáinak felismerésére és fejlesztési javaslatok előkészítésére, szakmai értékelésére
 
Elérhetőségek:
Oktatásszervezési Csoport:82/505-901

 

Szakleírás:

felvi.hu

Kapcsolat

Felvételi információk

82/505-800 / 2657 mellék • 06-82/505-901
felveteli [KUKAC] ke [PONT] hu

Kari kapcsolattartók

AKK – Dr. Áprily Szilvia
06 82/505-828, aprily [PONT] szilvia [KUKAC] ke [PONT] hu

GTK – Horváthné Dr. Kovács Bernadett
06 82/505-800 / 3500, kovacs [PONT] bernadett [KUKAC] ke [PONT] hu

PK – Bencéné Dr. Fekete Anikó Andrea
06 82/505-810, fekete [PONT] andrea [KUKAC] ke [PONT] hu
Dr. Gombos Péter
06 82/505-810, gombos [PONT] peter [KUKAC] ke [PONT] hu

RRMK – Hetesi Anita
06 82/505-800 / 4001, hetesi [PONT] anita [KUKAC] ke [PONT] hu

Közelgő események

Mostanában nincsenek események
© 2020 Kaposvári Egyetem. Minden jog fenntartva.

Menü

Tetszik amit olvasol?

Kövess minket közösségi oldalainkon is.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

Adatvédelmi szabályzat