fbpx

Intézményi meghirdetések

Felvételi 2018

MEGHIRDETETT SZAKOK A 2020-AS FELVÉTELI ELJÁRÁSBAN

 

KE
Kaposvári Egyetem
KE felvehető kapacitásszáma: 1886 fő.

TelepülésFelvehető (fő)  
  Nappali képzés i2020Esti, levelező munkarend  Távoktatás
Kaposvár 1166 720 0
Összesen 1166 720 0

Az itt látható táblázat a Nftv. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Oktatási Hivatal által megállapított felvehető maximális hallgatói létszámokat tartalmazza. Az Nftv. 39. § (5) bekezdése, valamint a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján az egyes meghirdetések (szakok, szakirányok) kapacitásszámai meghatározásra kerültek, ezek az egyes meghirdetések min. és max. kapacitásszámainál olvashatóak.

 

Villamosmérnöki alapképzésAz Óbudai Egyetem kihelyezett képzési hellyel a Kaposvári Egyetemen villamosmérnöki alapképzést hirdet a 2020. január 31-én megjelenő Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiegészítő kötetében. A szakra 2020. február 15-ig lehet jelentkezni a www.felvi.hu oldalon 2020. január 31-től. A szakról és a felvételi eljárásról bővebben a http://felveteli.kvk.uni-obuda.hu/ oldalon tájékozódhat 2020. január 31-től.

Információk a Villamosmérnöki BSc képzésről

Jelentkezz most villamosmérnöki alapképzésre!

 

Emelt szintű érettségi vizsga, mint felvételi követelmény

Alapképzésre és osztatlan mesterképzésre az a jelentkező vehető fel, aki

 • legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett, vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik.

Ezt a szabályt nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a jelentkező olyan képzésre jelentkezik, amelyen a felvételi összpontszámot kizárólag az alkalmassági és gyakorlati vizsga alapján állapítják meg (művészet és művészetközvetítés képzési terület szakjai).

A felvételi követelményeket bármely emelt szintű érettségi vizsgával teljesíteni lehet az alábbi szakokon:

Agrár képzési terület:

 • agármérnöki osztatlan
 • vidékfejlesztési agrármérnöki
 • lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki
 • mezőgazdasági mérnöki
 • természetvédelmi mérnöki

Gazdaságtudományok képzési terület:

 • kereskedelem és marketing
 • pénzügy és számvitel

Pedagógus képzési terület:

 • csecsemő és kisgyermeknevelő
 • gyógypedagógia
 • óvodapedagógus
 • tanító

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga (emelt szintű érettségi helyett 2005 előtt érettségizetteknek)

A jelentkező a felvételi eljárás részeként a felsőoktatási intézmény által szervezett felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával teljesítheti

 • a felvételi követelményként meghatározott emelt szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelményt, és
 • a jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelményt


legalább 45%-os eredményű vizsgával, ha az adott tantárgyból

 • a kétszintű érettségi vizsga bevezetése előtt szerzett magyar érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel,
 • valamely külföldi EGT tagállam érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel, illetve Ukrajnában vagy Szerbiában teljesített érettségi vizsgaeredménnyel,
 • nemzetközi érettségi bizonyítvánnyal (Diploma of the International Baccalaureate), vagy
 • az Európai Iskolák Statútumáról szóló, Luxemburgban, 1994. június 21-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 322/2004. (XII. 6.) Korm. rendeletben meghatározott Európai érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel

rendelkezik.

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára történő jelentkezés feltételeinek fennállását az Oktatási Hivatal ellenőrzi.

Nem jelentkezhetnek felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára azok, akik a kétszintű magyar érettségi vizsgarendszerben szerezték meg az érettségi bizonyítványukat, függetlenül a benne szereplő érettségi vizsgatárgyaktól.

Példák:

 • A jelentkező 2000-ben a magyar rendszerben tett érettségit és fogorvos képzésre jelentkezik, ahol előírás az emelt szintű érettségi vizsga biológia és fizika vagy kémia érettségi vizsgatárgyból. Rendelkezik biológia és kémia érettségi vizsgatárgyból is érettségi vizsgaeredménnyel, ami középszintűnek minősül. Ez alapján mind a két tárgyból jelentkezhet felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára.
 • A jelentkező 2016-ban Szlovákiában érettségizett és matematika alapszakra jelentkezik, ahol előírás egy emelt szintű érettségi vizsga az alábbi tárgyak közül: biológia vagy fizika vagy földrajz vagy kémia vagy matematika. A szlovák érettségi bizonyítványában szerepel kémia érettségi vizsgatárgy, amely középszintű érettségi vizsgaeredménynek számít. Ez alapján kémia tárgyból jelentkezhet felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára.
 • A jelentkező 2006-ban a magyar rendszerben tett érettségit és minden érettségi eredménye középszintű. Ebben az esetben nem jelentkezhet felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára, függetlenül a jelentkezési helyének érettségi követelményétől, mivel már a kétszintű érettségi rendszerben vizsgázott.

Figyelem! A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát az adott érettségi vizsgatárgyakból egy napon bonyolítják le valamennyi érintett felsőoktatási intézményben. A vizsgát a jelentkező csak a behívó felsőoktatási intézményben és a vizsgabehívóban szereplő időpontban teheti le, pótlásra, más vizsganapra vagy más intézménybe történő átkérésre nincs lehetőség.

Az E-felvételi rendszerében a kiválasztott jelentkezési helyek, illetve az ezekre meghatározott érettségi vizsgatárgyi követelmények alapján listából választhatja ki a jelentkező, hogy mely érettségi vizsgatárgyból vagy vizsgatárgyakból kíván felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát tenni. Felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára csak a jelentkezési időszakban, azaz 2020. február 15-ig lehet jelentkezni az E-felvételi felületén. A jelentkezési határidőt követően erre nincs lehetőség. A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga térítésmentes.

Egy adott érettségi vizsgatárgyból letett felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát valamennyi, az adott emelt szintű érettségi vizsgatárgyat megkövetelő jelentkezésnél figyelembe vesznek. A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát csak egyszer, a jelentkezéskor meghatározott elbírálási sorrendben előbb szereplő felsőoktatási intézményben kell letenni.

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgák érettségi vizsgatárgyankénti lebonyolítására várhatóan 2020. július első hetében kerül sor. A vizsgabehívót a felsőoktatási intézmények küldik meg a jelentkezők részére, amely tartalmazza a vizsga napját, kezdetének időpontját, lebonyolításának részletes szabályait, a vizsgához esetleg szükséges segédeszközök felsorolását (ezeket a jelentkezőnek kell vinnie magával), a vizsgaeredmény nyilvánosságra hozatalának módját, valamint a betekintési és jogorvoslati lehetőség részleteit.

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga eredménye megfelelt, ha az eléri a 45%-ot. Ebben az esetben kiváltja az emelt szintű érettségit, és a jelentkező teljesíti az emelt szintű érettségi feltételét, illetve megkapja az 50 többletpontot, ha olyan tárgyból tett vizsgát, amiből érettségi pontot lehet számolni.

Az érettségi pontok számításánál az érettségi bizonyítványban található, a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga tantárgyának megfelelő középszintű érettségi százalékos vizsgaeredmény kerül beszámításra (nem a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga százalékos eredménye), illetve többletpontként 50 többletpontot kap a jelentkező.

1. példa:
A jelentkező matematika alapszakra jelentkezik (ahol egy emelt szintű érettségi vizsga megléte a feltétel), Magyarországon érettségizett 2000-ben. A szakra elfogadható érettségi vizsgatárgyak közül matematikából közepes (59%) és fizikából négyes (79%) középszintű eredménnyel rendelkezik. Fizikából jelentkezik felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára, amelyet 67%-os eredménnyel teljesít, így az eredménye a vizsgának megfelelt. Középiskolai osztályzatait nem adta meg, így tanulmányi pont részére nem számítható.

Ebben az esetben a jelentkező érettségi pontja a két középszintű érettségi vizsgaeredményének százalékos értékeinek összegeként kerül kiszámításra (138 pont). Felvételi összpontszáma az érettségi pontszámának a duplázásával számítható ki (276 pont). E mellett a sikeres felsőoktatási felvételi szakmai vizsgáért emelt szintű érettségi jogcímen 50 többletpontra jogosult, így felvételi összpontszáma 326 pont.

2. példa:
A jelentkező anglisztika alapszakra jelentkezik (ahol angol emelt szintű érettségi vizsga megléte a feltétel), Magyarországon érettségizett 1995-ben. A szakra elfogadható érettségi vizsgatárgyak közül angolból elégséges (39%) és magyar nyelv és irodalomból közepes (59%) középszintű eredménnyel rendelkezik. Angolból jelentkezik felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára, amelyet 85%-os eredménnyel teljesít, így az eredménye a vizsgának megfelelt. Középiskolai osztályzatait nem adta meg, így tanulmányi pont részére nem számítható.

Ebben az esetben a jelentkező érettségi pontja a két középszintű érettségi vizsgaeredményének százalékos értékeinek összegeként kerül kiszámításra (98 pont). Felvételi összpontszáma az érettségi pontszámának a duplázásával számítható ki (196 pont). E mellett a sikeres felsőoktatási felvételi szakmai vizsgáért emelt szintű érettségi jogcímen 50 többletpontra jogosult, így felvételi összpontszáma 246 pont, amivel nem éri el az alapképzésen előírt jogszabályi minimum ponthatárt (280 pont), így nem kerülhet felvételre.

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga követelményrendszere a 2005 óta érvényben lévő kétszintű érettségi vizsgarendszer által kidolgozott és kiadott, az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) közzétett, az adott érettségi vizsgatárgyra vonatkozó emelt szintű írásbeli feladatsorokon alapul.

Figyelem! A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga eredménye kizárólag csak az adott felsőoktatási felvételi eljárásban használható fel, és nem eredményez az adott tantárgyból emelt szintű érettségi eredményről szóló bármilyen igazolást vagy tanúsítványt.

 

Pontszámítás felsőfokú oklevél alapján (emelt szintű érettségi vizsga helyett)

A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket – amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – a felsőoktatási intézmények a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevél minősítése alapján is rangsorolhatják. Az oklevélért adható pontot a jogszabályi minimum pontszám és 400 pont között arányosan kell megállapítani.

A felsőfokú oklevél alapján történő pontszámításkor a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára nem kötelező a jelentkezési feltételként meghatározott (emelt szintű) érettségi vizsga letétele.

Az összpontszám meghatározásakor az így kapott pontszámhoz hozzá kell adni azokat a többletpontokat, amelyekre a jelentkező jogosult. Ilyen esetben a jelentkezési kérelem csak akkor minősül hiányosnak, ha a jelentkező a jelentkezéskor az érettségi eredményei és középiskolai bizonyítványa alapján is kéri a pontszámítás elvégzését.

Ha a fentiek szerint szeretné a pontjait számíttatni, akkor a felsőfokú oklevél másolatát kötelező a jelentkezési kérelemhez csatolni.

Fontos tudni azonban, hogy felsőoktatási szakképzésen szerzett oklevélből ezen a módon pont nem számítható, mivel az nem minősül felsőfokú végzettséget eredményező oklevélnek!

A Kaposvári Egyetemen adható felvételi pontok az oklevél eredménye alapján:

A pontszámítási táblázat a következő:

Oklevél minősítése

pontszám

5 (kiváló, jeles)

400

4 (jó)

360

3 (közepes

320

2 (elégséges)

280

 

Intézményi meghirdetések karonként

KE-AKK

KE-AKK

Intézmény elérhetősége:

7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
•  Telefon: (82) 505-800/2655
•  E-mail: molik [PONT] maria [KUKAC] ke [PONT] hu, gelencser [PONT] timea [KUKAC] ke [PONT] hu
•  Honlap: http://www.ke.hu

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2020. FEBRUÁR 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2020. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

Nappali képzések
ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Figyelem! Az egyes szakok felvételi követelményeként meghatározott emelt szintű érettségi követelményeit a felvételi tájékoztató 1. sz. táblázatában találhatja meg.

 

Képz. szintMunka- rendFin. formaMeghirdetett képzésÖnköltség (félév)Képz. idő (félév)Kapacitás min. – max.Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhozKépz. területPontsz. fels. okl. IGEN/NEM
A N A környezetmérnöki(1) támogatott 7 5 – 20 matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(5) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(7) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(10) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) MŰSZ I
A N K környezetmérnöki(1) 325 000 Ft 7 5 – 20 matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(5) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(7) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(10) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) MŰSZ I
A N A lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki(1)(3) támogatott 7 5 – 30 kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(6) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(8) v. egy idegen nyelv(11) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(9) AGRÁR I
A N K lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki(1)(3) 325 000 Ft 7 5 – 30 kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(6) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(8) v. egy idegen nyelv(11) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(9) AGRÁR I
A N A mezőgazdasági mérnöki(1)(2) támogatott 7 5 – 50 kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(6) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(8) v. egy idegen nyelv(11) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(9) AGRÁR I
A N K mezőgazdasági mérnöki(1)(2) 325 000 Ft 7 5 – 50 kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(6) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(8) v. egy idegen nyelv(11) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(9) AGRÁR I
A N A természetvédelmi mérnöki(1)(2) támogatott 7 5 – 25 kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(6) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(8) v. egy idegen nyelv(11) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(9) AGRÁR I
A N K természetvédelmi mérnöki(1)(2) 325 000 Ft 7 5 – 25 kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(6) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(8) v. egy idegen nyelv(11) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(9) AGRÁR I
O N A agrármérnöki(1) támogatott 10 5 – 40 kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(6) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(8) v. egy idegen nyelv(11) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(9) AGRÁR I
O N K agrármérnöki(1) 300 000 Ft 10 5 – 40 kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(6) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(8) v. egy idegen nyelv(11) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(9) AGRÁR I

MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK

 

Képz. szintMunka- rendFin. formaMeghirdetett képzésÖnköltség (félév)Képz. idő (félév)Kapacitás min. – max.Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhozKépz. területPontsz. fels. okl. IGEN/NEM
F N A ménesgazda(1) támogatott 4 5 – 20 bármelyik két érettségi vizsgatárgy AGRÁR I
F N K ménesgazda(1) 200 000 Ft 4 5 – 20 bármelyik két érettségi vizsgatárgy AGRÁR I
F N A mezőgazdasági(1) támogatott 4 5 – 30 bármelyik két érettségi vizsgatárgy AGRÁR I
F N K mezőgazdasági(1) 200 000 Ft 4 5 – 30 bármelyik két érettségi vizsgatárgy AGRÁR I

 

Részidős képzések
ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Figyelem! Az egyes szakok felvételi követelményeként meghatározott emelt szintű érettségi követelményeit a felvételi tájékoztató 1. sz. táblázatában találhatja meg.

 

Képz. szintMunka- rendFin. formaMeghirdetett képzésÖnköltség (félév)Képz. idő (félév)Kapacitás min. – max.Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhozKépz. területPontsz. fels. okl. IGEN/NEM
A L A környezetmérnöki(1)(4) támogatott 7 5 – 10 matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(5) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(7) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(10) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) MŰSZ I
A L K környezetmérnöki(1)(4) 250 000 Ft 7 5 – 10 matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(5) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(7) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(10) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) MŰSZ I
A L A mezőgazdasági mérnöki(1)(4) támogatott 7 5 – 40 kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(6) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(8) v. egy idegen nyelv(11) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(9) AGRÁR I
A L K mezőgazdasági mérnöki(1)(4) 250 000 Ft 7 5 – 40 kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(6) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(8) v. egy idegen nyelv(11) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(9) AGRÁR I
A L A természetvédelmi mérnöki(1)(4) támogatott 7 5 – 20 kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(6) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(8) v. egy idegen nyelv(11) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(9) AGRÁR I
A L K természetvédelmi mérnöki(1)(4) 250 000 Ft 7 5 – 20 kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(6) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(8) v. egy idegen nyelv(11) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(9) AGRÁR I
O L A agrármérnöki(1)(4) támogatott 10 5 – 40 kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(6) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(8) v. egy idegen nyelv(11) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(9) AGRÁR I
O L K agrármérnöki(1)(4) 300 000 Ft 10 5 – 40 kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(6) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(8) v. egy idegen nyelv(11) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(9) AGRÁR I

 

MEGHIRDETETT felsőoktatási szakképzések

 

Képz. szintMunka- rendFin. formaMeghirdetett képzésÖnköltség (félév)Képz. idő (félév)Kapacitás min. – max.Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhozKépz. területPontsz. fels. okl. IGEN/NEM
F L A mezőgazdasági(1)(4) támogatott 4 5 – 30 bármelyik két érettségi vizsgatárgy AGRÁR I
F L K mezőgazdasági(1)(4) 200 000 Ft 4 5 – 30 bármelyik két érettségi vizsgatárgy AGRÁR I

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.
(2) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a www.felvi.hu Duális képzés menüpont oldalain található.
(3) Választható specializációk: lovasedző; lovassport menedzser.
(4) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon vagy a heti pihenőnapon kerül sor.
(5) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: bányászat ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, élelmiszeripari ismeretek, építőipar ismeretek, épületgépészet ismeretek, épületgépészeti ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek, faipar ismeretek, faipari ismeretek, földmérés ismeretek, földmérési ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, kohászat ismeretek, kohászati ismeretek, könnyűipar ismeretek, könnyűipari ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, közlekedésgépész ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, mezőgazdasági ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, vegyipari ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, vízügyi ismeretek.
(6) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: élelmiszeripar ismeretek, élelmiszeripari ismeretek, építőipar ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek, faipar ismeretek, faipari ismeretek, földmérés ismeretek, földmérési ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, kereskedelem ismeretek, kereskedelmi ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, kertészeti és parképítési ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, mezőgazdasági ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, vegyipari ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, vízügyi ismeretek.
(7) Választható egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy: autó- és repülőgép- szerelési ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, bányaművelési ismeretek, élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, hajózási technikai ismeretek, közlekedésautomatikai ismeretek, közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, magas- és mélyépítési ismeretek, mechatronikai ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, postaforgalmi ismeretek, út-, vasút- és hídépítési ismeretek, vasútgépészeti ismeretek, vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek.
(8) Választható egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy: autó- és repülőgép- szerelési ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, hajózási technikai ismeretek, közlekedésautomatikai ismeretek, közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, magas- és mélyépítési ismeretek, mechatronikai ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, postaforgalmi ismeretek, út-, vasút- és hídépítési ismeretek, vasútgépészeti ismeretek, vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek.
(9) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: elektronikai alapismeretek, élelmiszer-ipari alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), mezőgazdasági alapismeretek, vegyipari alapismeretek.
(10) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika).
(11) Választható egy idegen nyelv: angol, francia, német, olasz, orosz, román, spanyol, szerb, szlovák.


Felsőfokú oklevél alapján számított felvételi pontszám alapképzésen, osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen
Figyelem!
Amennyiben az intézmény az oklevél minősítéséből pontot számít, az oklevél minősítését az alábbi dokumentumokkal kell igazolni:

 1. alap- és mesterképzésben, illetve korábbi főiskolai vagy egyetemi képzésben szerzett oklevéllel, ha az tartalmazza az oklevél minősítését,
 2. (elektronikus) leckekönyvvel vagy oklevélmelléklettel, ha az oklevél nem tartalmaz minősítést.

A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket a Kar – amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – a 2020. évi általános felvételi eljárásban a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembevételével (akár az emelt szintű érettségi követelménytől is eltekintve) rangsorolja.
A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése:  
5 (jeles, kiváló, kitüntetéses)  minősítés esetén 400  pont; 
4 (jó) minősítés esetén 360 pont; 
3 (közepes) minősítés esetén 320 pont; 
2 (elégséges) minősítés esetén 280 pont.Felvételi pontok számítása
Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendszerét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.
A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanulmányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű intézményben szerzett végzettségekről c. részben, illetve a honlapon találhat bővebb információt.

 

Csatolandó dokumentumok
A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a Tájékoztató 3. fejezetében.

SzakKépz. szintMunka- rendDokumentumok
minden alap, osztatlan képzés     Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: érettségi tanúsítvány, felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények, felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, középiskolai bizonyítvány, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása
minden felsőoktatási szakképzés     Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: érettségi tanúsítvány, felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, középiskolai bizonyítvány, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

 

 

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2020. FEBRUÁR 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2020. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

 

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

 

Képz. szintMunka- rendFin. formaMeghirdetett képzésÖnköltség (félév)Képz. idő (félév)Kapacitás min. – max.Személyes megjelenést igénylő vizsgaformákKépz. terület
M N A állattenyésztő mérnöki(1)(2) támogatott 4 1 – 10 felvételi vizsga (Sz) AGRÁR
M N K állattenyésztő mérnöki(1)(2) 500 000 Ft 4 1 – 10 felvételi vizsga (Sz) AGRÁR
M N A takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki (magyar nyelven)(1)(2) támogatott 4 1 – 5 felvételi vizsga (Sz) AGRÁR
M N K takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki (magyar nyelven)(1)(2) 500 000 Ft 4 1 – 10 felvételi vizsga (Sz) AGRÁR
M N K takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki (angol nyelven)(1) 500 000 Ft 4 5 – 28 felvételi vizsga (Sz) AGRÁR

 

Részidős képzések

 

Képz. szintMunka- rendFin. formaMeghirdetett képzésÖnköltség (félév)Képz. idő (félév)Kapacitás min. – max.Személyes megjelenést igénylő vizsgaformákKépz. terület
M L A állattenyésztő mérnöki(1)(3) támogatott 4 1 – 10 felvételi vizsga (Sz) AGRÁR
M L K állattenyésztő mérnöki(1)(3) 325 000 Ft 4 1 – 10 felvételi vizsga (Sz) AGRÁR
M L A takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki(1)(3) támogatott 4 1 – 10 felvételi vizsga (Sz) AGRÁR
M L K takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki(1)(3) 325 000 Ft 4 1 – 10 felvételi vizsga (Sz) AGRÁR

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.
(2) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a www.felvi.hu Duális képzés menüpont oldalain található.
(3) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira félévente háromszor egy hét gyakorissággal kerül sor.


A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei
Pótidőpont és helyszín:
2020. június 23. (kedd) 10.30 AKK-GTK Kari Tanácsterem (Tanügyi épület I. emelet)


Felvételi pontok számítása
Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2020. július 9-ig kell benyújtani. A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Pontszámítás:


Felvételi pontok:
 - felvételi vizsga: 50 pont
és
 - oklevél minősítése alapján: 40 pont

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 3 pont
    - fogyatékosság: 1 pont
    - gyermekgondozás: 1 pont
    - hátrányos helyzet: 1 pont
 - 2. nyelvvizsga: 1 pont
 - intézményi TDK 1-3 hely vagy különdíj: 2 pont
 - OTDK 1-3 hely vagy különdíj: 2 pont
 - versenyeken való részvétel: 2 pont

 

Csatolandó dokumentumok
A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a Tájékoztató 3. fejezetében.

SzakKépz. szintMunka- rendDokumentumok
minden szak     Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú tanulmányi eredmények, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, motivációs levél és/vagy önéletrajz, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai tevékenység igazolása

 

KE-GTK

KE-GTK

Intézmény elérhetősége:

7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
•  Telefon: (82) 505-800
•  E-mail: molik [PONT] maria [KUKAC] ke [PONT] hu, gelencser [PONT] timea [KUKAC] ke [PONT] hu
•  Honlap: http://www.ke.hu

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2020. FEBRUÁR 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2020. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

 

Nappali képzések
ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Figyelem! Az egyes szakok felvételi követelményeként meghatározott emelt szintű érettségi követelményeit a felvételi tájékoztató 1. sz. táblázatában találhatja meg.

 

Képz. szintMunka- rendFin. formaMeghirdetett képzésÖnköltség (félév)Képz. idő (félév)Kapacitás min. – max.Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhozKépz. területPontsz. fels. okl. IGEN/NEM
A N A kereskedelem és marketing (magyar nyelven)(1)(2) támogatott 7 5 – 30 kettőt kell választani: földrajz v. gazdasági ismeretek v. informatika v. matematika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(6) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(8) v. egy idegen nyelv(12) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(10) GAZD I
A N K kereskedelem és marketing (magyar nyelven)(1)(2) 195 000 Ft 7 5 – 30 kettőt kell választani: földrajz v. gazdasági ismeretek v. informatika v. matematika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(6) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(8) v. egy idegen nyelv(12) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(10) GAZD I
A N K kereskedelem és marketing (angol nyelven)(1) 250 000 Ft 7 5 – 15 kettőt kell választani: földrajz v. gazdasági ismeretek v. informatika v. matematika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(6) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(8) v. egy idegen nyelv(12) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(10) GAZD I
A N A nemzetközi tanulmányok (magyar nyelven)(1)(3) támogatott 6 5 – 11 kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv(12) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) TÁRS I
A N K nemzetközi tanulmányok (magyar nyelven)(1)(3) 195 000 Ft 6 5 – 11 kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv(12) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) TÁRS I
A N K nemzetközi tanulmányok (angol nyelven)(1) 250 000 Ft 6 5 – 20 kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv(12) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) TÁRS I
A N A pénzügy és számvitel(1)(2) támogatott 7 5 – 30 kettőt kell választani: földrajz v. gazdasági ismeretek v. informatika v. matematika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(6) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(8) v. egy idegen nyelv(12) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(10) GAZD I
A N K pénzügy és számvitel(1)(2) 195 000 Ft 7 5 – 30 kettőt kell választani: földrajz v. gazdasági ismeretek v. informatika v. matematika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(6) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(8) v. egy idegen nyelv(12) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(10) GAZD I
A N A vidékfejlesztési agrármérnöki(1)(2) támogatott 7 5 – 30 kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(5) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(7) v. egy idegen nyelv(11) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(9) AGRÁR I
A N K vidékfejlesztési agrármérnöki(1)(2) 250 000 Ft 7 5 – 30 kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(5) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(7) v. egy idegen nyelv(11) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(9) AGRÁR I

 

MEGHIRDETETT felsőoktatási szakképzések

 

Képz. szintMunka- rendFin. formaMeghirdetett képzésÖnköltség (félév)Képz. idő (félév)Kapacitás min. – max.Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhozKépz. területPontsz. fels. okl. IGEN/NEM
F N A kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció](1) támogatott 4 5 – 26 bármelyik két érettségi vizsgatárgy GAZD I
F N K kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció](1) 195 000 Ft 4 5 – 26 bármelyik két érettségi vizsgatárgy GAZD I
F N A pénzügy és számvitel [vállalkozási](1) támogatott 4 5 – 26 bármelyik két érettségi vizsgatárgy GAZD I
F N K pénzügy és számvitel [vállalkozási](1) 195 000 Ft 4 5 – 26 bármelyik két érettségi vizsgatárgy GAZD I

 

Részidős képzések
ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Figyelem! Az egyes szakok felvételi követelményeként meghatározott emelt szintű érettségi követelményeit a felvételi tájékoztató 1. sz. táblázatában találhatja meg.

 

Képz. szintMunka- rendFin. formaMeghirdetett képzésÖnköltség (félév)Képz. idő (félév)Kapacitás min. – max.Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhozKépz. területPontsz. fels. okl. IGEN/NEM
A L A kereskedelem és marketing(1)(4) támogatott 7 5 – 25 kettőt kell választani: földrajz v. gazdasági ismeretek v. informatika v. matematika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(6) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(8) v. egy idegen nyelv(12) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(10) GAZD I
A L K kereskedelem és marketing(1)(4) 195 000 Ft 7 5 – 25 kettőt kell választani: földrajz v. gazdasági ismeretek v. informatika v. matematika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(6) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(8) v. egy idegen nyelv(12) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(10) GAZD I
A L A nemzetközi tanulmányok(1)(3)(4) támogatott 6 5 – 10 kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv(12) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) TÁRS I
A L K nemzetközi tanulmányok(1)(3)(4) 195 000 Ft 6 5 – 10 kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv(12) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) TÁRS I
A L A pénzügy és számvitel(1)(4) támogatott 7 5 – 40 kettőt kell választani: földrajz v. gazdasági ismeretek v. informatika v. matematika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(6) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(8) v. egy idegen nyelv(12) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(10) GAZD I
A L K pénzügy és számvitel(1)(4) 195 000 Ft 7 5 – 40 kettőt kell választani: földrajz v. gazdasági ismeretek v. informatika v. matematika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(6) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(8) v. egy idegen nyelv(12) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(10) GAZD I
A L A vidékfejlesztési agrármérnöki(1)(4) támogatott 7 5 – 25 kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(5) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(7) v. egy idegen nyelv(11) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(9) AGRÁR I
A L K vidékfejlesztési agrármérnöki(1)(4) 250 000 Ft 7 5 – 25 kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(5) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(7) v. egy idegen nyelv(11) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(9) AGRÁR I

 

MEGHIRDETETT felsőoktatási szakképzések

 

Képz. szintMunka- rendFin. formaMeghirdetett képzésÖnköltség (félév)Képz. idő (félév)Kapacitás min. – max.Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhozKépz. területPontsz. fels. okl. IGEN/NEM
F L A kereskedelem és marketing [kereskedelmi](1)(4) támogatott 4 5 – 25 bármelyik két érettségi vizsgatárgy GAZD I
F L K kereskedelem és marketing [kereskedelmi](1)(4) 195 000 Ft 4 5 – 25 bármelyik két érettségi vizsgatárgy GAZD I
F L A pénzügy és számvitel [államháztartási](1)(4) támogatott 4 5 – 20 bármelyik két érettségi vizsgatárgy GAZD I
F L K pénzügy és számvitel [államháztartási](1)(4) 195 000 Ft 4 5 – 20 bármelyik két érettségi vizsgatárgy GAZD I

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.
(2) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a www.felvi.hu Duális képzés menüpont oldalain található.
(3) Választható specializáció: Európa tanulmányok.
(4) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kéthetente péntek-szombat.
(5) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: élelmiszeripar ismeretek, élelmiszeripari ismeretek, építőipar ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek, faipar ismeretek, faipari ismeretek, földmérés ismeretek, földmérési ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, kereskedelem ismeretek, kereskedelmi ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, kertészeti és parképítési ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, mezőgazdasági ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, vegyipari ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, vízügyi ismeretek.
(6) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek, informatikai ismeretek, kereskedelem ismeretek, kereskedelmi ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, turisztika ismeretek, turisztikai ismeretek, ügyvitel ismeretek, vendéglátóipar ismeretek, vendéglátóipari ismeretek.
(7) Választható egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy: autó- és repülőgép- szerelési ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, hajózási technikai ismeretek, közlekedésautomatikai ismeretek, közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, magas- és mélyépítési ismeretek, mechatronikai ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, postaforgalmi ismeretek, út-, vasút- és hídépítési ismeretek, vasútgépészeti ismeretek, vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek.
(8) Választható egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy: idegennyelvű ügyviteli ismeretek, irodai ügyviteli ismeretek.
(9) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: elektronikai alapismeretek, élelmiszer-ipari alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), mezőgazdasági alapismeretek, vegyipari alapismeretek.
(10) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), ügyviteli alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.
(11) Választható egy idegen nyelv: angol, francia, német, olasz, orosz, román, spanyol, szerb, szlovák.
(12) Választható egy idegen nyelv: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.


Felsőfokú oklevél alapján számított felvételi pontszám alapképzésen, osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen
Figyelem!
Amennyiben az intézmény az oklevél minősítéséből pontot számít, az oklevél minősítését az alábbi dokumentumokkal kell igazolni:

 1. alap- és mesterképzésben, illetve korábbi főiskolai vagy egyetemi képzésben szerzett oklevéllel, ha az tartalmazza az oklevél minősítését,
 2. (elektronikus) leckekönyvvel vagy oklevélmelléklettel, ha az oklevél nem tartalmaz minősítést.

A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket a Kar – amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – a 2020. évi általános felvételi eljárásban a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembevételével (akár az emelt szintű érettségi követelménytől is eltekintve) rangsorolja.
A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése:  
5 (jeles, kiváló, kitüntetéses)  minősítés esetén 400  pont; 
4 (jó) minősítés esetén 360 pont; 
3 (közepes) minősítés esetén 320 pont; 
2 (elégséges) minősítés esetén 280 pont.Felvételi pontok számítása
Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendszerét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.
A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanulmányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű intézményben szerzett végzettségekről c. részben, illetve a honlapon találhat bővebb információt.

 

Csatolandó dokumentumok
A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a Tájékoztató 3. fejezetében.

SzakKépz. szintMunka- rendDokumentumok
minden alapképzés     Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: érettségi tanúsítvány, felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények, felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, középiskolai bizonyítvány, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása
minden felsőoktatási szakképzés     Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: érettségi tanúsítvány, felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, középiskolai bizonyítvány, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

 

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2020. FEBRUÁR 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2020. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

 

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

 

Képz. szintMunka- rendFin. formaMeghirdetett képzésÖnköltség (félév)Képz. idő (félév)Kapacitás min. – max.Személyes megjelenést igénylő vizsgaformákKépz. terület
M N A pénzügy(2) támogatott 4 1 – 15 felvételi elbeszélgetés (Sz) GAZD
M N K pénzügy(2) 350 000 Ft 4 1 – 25 felvételi elbeszélgetés (Sz) GAZD
M N A regionális és környezeti gazdaságtan (magyar nyelven)(2) támogatott 4 1 – 10 felvételi elbeszélgetés (Sz) GAZD
M N K regionális és környezeti gazdaságtan (magyar nyelven)(2) 350 000 Ft 4 1 – 20 felvételi elbeszélgetés (Sz) GAZD
M N A regionális és környezeti gazdaságtan (angol nyelven) támogatott 4 1 – 4 felvételi elbeszélgetés (Sz) GAZD
M N K regionális és környezeti gazdaságtan (angol nyelven) 380 000 Ft 4 1 – 20 felvételi elbeszélgetés (Sz) GAZD
M N A vidékfejlesztési agrármérnöki(1)(2) támogatott 4 1 – 10 felvételi elbeszélgetés (Sz) AGRÁR
M N K vidékfejlesztési agrármérnöki(1)(2) 350 000 Ft 4 1 – 12 felvételi elbeszélgetés (Sz) AGRÁR

 

Részidős képzések

 

Képz. szintMunka- rendFin. formaMeghirdetett képzésÖnköltség (félév)Képz. idő (félév)Kapacitás min. – max.Személyes megjelenést igénylő vizsgaformákKépz. terület
M L A regionális és környezeti gazdaságtan(3) támogatott 4 1 – 4 felvételi elbeszélgetés (Sz) GAZD
M L K regionális és környezeti gazdaságtan(3) 350 000 Ft 4 1 – 20 felvételi elbeszélgetés (Sz) GAZD
M L A vidékfejlesztési agrármérnöki(1)(3) támogatott 4 1 – 4 felvételi elbeszélgetés (Sz) AGRÁR
M L K vidékfejlesztési agrármérnöki(1)(3) 350 000 Ft 4 1 – 12 felvételi elbeszélgetés (Sz) AGRÁR

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.
(2) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a www.felvi.hu Duális képzés menüpont oldalain található.
(3) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: konzultációkra kéthetente péntek-szombati napokon kerül sor.


A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei
Mesterképzésben meghirdetett szakokon a felvételi elbeszélgetés pót-időpontja: 2020. július 1.


Felvételi pontok számítása
Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2020. július 9-ig kell benyújtani. A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Pontszámítás:


Felvételi pontok:
 - felvételi elbeszélgetés: 50 pont
és
 - oklevél minősítése alapján: 40 pont

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 3 pont
    - fogyatékosság: 1 pont
    - gyermekgondozás: 1 pont
    - hátrányos helyzet: 1 pont
 - 2. nyelvvizsga: 1 pont
 - intézményi TDK 1-3 hely vagy különdíj: 2 pont
 - OTDK 1-3 hely vagy különdíj: 2 pont
 - versenyeken való részvétel: 2 pont

 

Csatolandó dokumentumok
A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a Tájékoztató 3. fejezetében.

SzakKépz. szintMunka- rendDokumentumok
minden szak     Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú tanulmányi eredmények, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai tevékenység igazolása

 

 

KE-PK

KE-PK

Intézmény elérhetősége:

7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
•  Telefon: (82) 505-901
•  E-mail: gelencser [PONT] timea [KUKAC] ke [PONT] hu, nagy [PONT] janosne [KUKAC] ke [PONT] hu, molik [PONT] maria [KUKAC] ke [PONT] hu
•  Honlap: http://www.ke.hu

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2020. FEBRUÁR 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2020. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

 

Nappali képzések
ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Figyelem! Az egyes szakok felvételi követelményeként meghatározott emelt szintű érettségi követelményeit a felvételi tájékoztató 1. sz. táblázatában találhatja meg.

 

Képz. szintMunka- rendFin. formaMeghirdetett képzésÖnköltség (félév)Képz. idő (félév)Kapacitás min. – max.Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhozKépz. területPontsz. fels. okl. IGEN/NEM
A N A csecsemő- és kisgyermeknevelő(1) támogatott 6 5 – 30 Alkalmassági (1. típus) (Alk) és magyar nyelv és irodalom és biológia v. ének v. fizika v. matematika v. társadalomismeret v. testnevelés v. történelem v. vizuális kultúra v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(5) v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(7) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(9) v. egy ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy(10) v. egy idegen nyelv(15) PED I
A N K csecsemő- és kisgyermeknevelő(1) 160 000 Ft 6 5 – 30 Alkalmassági (1. típus) (Alk) és magyar nyelv és irodalom és biológia v. ének v. fizika v. matematika v. társadalomismeret v. testnevelés v. történelem v. vizuális kultúra v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(5) v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(7) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(9) v. egy ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy(10) v. egy idegen nyelv(15) PED I
A N A gyógypedagógia(1)(2) támogatott 8 5 – 70 magyar nyelv és irodalom és biológia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(8) v. egy bármely idegen nyelv(14) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(13) PED I
A N K gyógypedagógia(1)(2) 275 000 Ft 8 5 – 70 magyar nyelv és irodalom és biológia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(8) v. egy bármely idegen nyelv(14) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(13) PED I
A N A óvodapedagógus(1) támogatott 6 5 – 45 Alkalmassági (2. típus) (Alk) és magyar nyelv és irodalom és biológia v. ének v. matematika v. testnevelés v. történelem v. vizuális kultúra v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(7) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(9) v. egy ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy(10) v. egy idegen nyelv(15) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(12) PED I
A N K óvodapedagógus(1) 160 000 Ft 6 5 – 45 Alkalmassági (2. típus) (Alk) és magyar nyelv és irodalom és biológia v. ének v. matematika v. testnevelés v. történelem v. vizuális kultúra v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(7) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(9) v. egy ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy(10) v. egy idegen nyelv(15) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(12) PED I
A N A tanító(1) támogatott 8 5 – 50 Alkalmassági (2. típus) (Alk) és magyar nyelv és irodalom és biológia v. ének v. informatika v. matematika v. testnevelés v. történelem v. vizuális kultúra v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(6) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(9) v. egy ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy(10) v. egy idegen nyelv(15) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(11) PED I
A N K tanító(1) 160 000 Ft 8 I5 – 50 Alkalmassági (2. típus) (Alk) és magyar nyelv és irodalom és biológia v. ének v. informatika v. matematika v. testnevelés v. történelem v. vizuális kultúra v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(6) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(9) v. egy ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy(10) v. egy idegen nyelv(15) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(11) PED I

 

Részidős képzések
ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Figyelem! Az egyes szakok felvételi követelményeként meghatározott emelt szintű érettségi követelményeit a felvételi tájékoztató 1. sz. táblázatában találhatja meg.

 

Képz. szintMunka- rendFin. formaMeghirdetett képzésÖnköltség (félév)Képz. idő (félév)Kapacitás min. – max.Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhozKépz. területPontsz. fels. okl. IGEN/NEM
A L A csecsemő- és kisgyermeknevelő(1)(3)(4) támogatott 6 5 – 30 Alkalmassági (1. típus) (Alk) és magyar nyelv és irodalom és biológia v. ének v. fizika v. matematika v. társadalomismeret v. testnevelés v. történelem v. vizuális kultúra v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(5) v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(7) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(9) v. egy ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy(10) v. egy idegen nyelv(15) PED I
A L K csecsemő- és kisgyermeknevelő(1)(3)(4) 140 000 Ft 6 5 – 30 Alkalmassági (1. típus) (Alk) és magyar nyelv és irodalom és biológia v. ének v. fizika v. matematika v. társadalomismeret v. testnevelés v. történelem v. vizuális kultúra v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(5) v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(7) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(9) v. egy ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy(10) v. egy idegen nyelv(15) PED I
A L A gyógypedagógia(1)(2)(3)(4) támogatott 8 5 – 120 magyar nyelv és irodalom és biológia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(8) v. egy bármely idegen nyelv(14) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(13) PED I
A L K gyógypedagógia(1)(2)(3)(4) 250 000 Ft 8 5 – 120 magyar nyelv és irodalom és biológia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(8) v. egy bármely idegen nyelv(14) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(13) PED I
A L A óvodapedagógus(1)(3)(4) támogatott 6 5 – 70 Alkalmassági (2. típus) (Alk) és magyar nyelv és irodalom és biológia v. ének v. matematika v. testnevelés v. történelem v. vizuális kultúra v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(7) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(9) v. egy ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy(10) v. egy idegen nyelv(15) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(12) PED I
A L K óvodapedagógus(1)(3)(4) 140 000 Ft 6 5 – 70 Alkalmassági (2. típus) (Alk) és magyar nyelv és irodalom és biológia v. ének v. matematika v. testnevelés v. történelem v. vizuális kultúra v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(7) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(9) v. egy ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy(10) v. egy idegen nyelv(15) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(12) PED I
A L A tanító(1)(3)(4) támogatott 8 5 – 40 Alkalmassági (2. típus) (Alk) és magyar nyelv és irodalom és biológia v. ének v. informatika v. matematika v. testnevelés v. történelem v. vizuális kultúra v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(6) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(9) v. egy ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy(10) v. egy idegen nyelv(15) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(11) PED I
A L K tanító(1)(3)(4) 140 000 Ft 8 5 – 40 Alkalmassági (2. típus) (Alk) és magyar nyelv és irodalom és biológia v. ének v. informatika v. matematika v. testnevelés v. történelem v. vizuális kultúra v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(6) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(9) v. egy ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy(10) v. egy idegen nyelv(15) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(11) PED  

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.
(2) Választható szakirányok: logopédia; pszichopedagógia; tanulásban akadályozottak pedagógiája.
(3) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon vagy a heti pihenőnapon kerül sor.
(4) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon vagy a heti pihenőnapon kerül sor.
(5) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: egészségügyi alapismeretek, oktatási alapismeretek, szociális alapismeretek.
(6) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: egészségügy ismeretek, egészségügyi ismeretek, egészségügyi technika ismeretek, egészségügyi technikai ismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, képző- és iparművészet ismeretek, képző- és iparművészeti ismeretek, pedagógia ismeretek, pedagógiai ismeretek, szociális ismeretek.
(7) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: egészségügy ismeretek, egészségügyi ismeretek, egészségügyi technika ismeretek, egészségügyi technikai ismeretek, képző- és iparművészet ismeretek, képző- és iparművészeti ismeretek, pedagógia ismeretek, pedagógiai ismeretek, szociális ismeretek.
(8) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: szociális ismeretek.
(9) Választható egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy: egyházzenész-ismeretek, gyakorlatosszínész- ismeretek, jazz-zenész-ismeretek, klasszikuszenész- ismeretek, népzenész-ismeretek, táncos ismeretek.
(10) Választható egy ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy: egyházzenész ismeretek, gyakorlatos színész ismeretek, jazz-zenész ismeretek, klasszikus zenész ismeretek, népzenész ismeretek, táncos ismeretek.
(11) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: egészségügyi alapismeretek, informatikai alapismeretek, oktatási alapismeretek, szociális alapismeretek.
(12) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: egészségügyi alapismeretek, oktatási alapismeretek, szociális alapismeretek.
(13) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: szociális alapismeretek.
(14) Választható egy bármely idegen nyelv: angol, arab, beás, bolgár, bolgár nemzetiségi nyelv, cseh, eszperantó, finn, francia, héber, holland, horvát, horvát nemzetiségi nyelv, japán, kínai, latin nyelv, lengyel, lovári, német, német nemzetiségi nyelv, olasz, orosz, portugál, román, spanyol, szerb, szlovák, szlovén nemzetiségi nyelv, szlovén nyelv, török, újgörög, ukrán.
(15) Választható egy idegen nyelv: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.


Felsőfokú oklevél alapján számított felvételi pontszám alapképzésen, osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen
Figyelem!
Amennyiben az intézmény az oklevél minősítéséből pontot számít, az oklevél minősítését az alábbi dokumentumokkal kell igazolni:

 1. alap- és mesterképzésben, illetve korábbi főiskolai vagy egyetemi képzésben szerzett oklevéllel, ha az tartalmazza az oklevél minősítését,
 2. (elektronikus) leckekönyvvel vagy oklevélmelléklettel, ha az oklevél nem tartalmaz minősítést.

A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket a Kar – amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – a 2020. évi általános felvételi eljárásban a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembevételével (akár az emelt szintű érettségi követelménytől is eltekintve) rangsorolja.
A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése:  
5 (jeles, kiváló, kitüntetéses)  minősítés esetén 400  pont;
4 (jó) minősítés esetén 360 pont;
3 (közepes) minősítés esetén 320 pont;
2 (elégséges) minősítés esetén 280 pont.A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei
Tanító, óvodapedagógus, valamint csecsemő és kisgyermeknevelő alapképzési szakra jelentkezők részére az előalkalmassági vizsga időpontja: 2020. január 30-31. Az előalkalmassági vizsgáról bővebben a www.ke.hu oldalon tájékozódhatnak.

 


Felvételi pontok számítása
Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendszerét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.
A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanulmányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű intézményben szerzett végzettségekről c. részben, illetve a honlapon találhat bővebb információt.

Intézményi vizsgák sajátos követelményei
Az alkalmassági vizsgák követelményeire vonatkozóan információ közvetlenül az Intézménytől kérhető.

 

Csatolandó dokumentumok
A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a Tájékoztató 3. fejezetében.

SzakKépz. szintMunka- rendDokumentumok
minden alapképzés     Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: érettségi tanúsítvány, felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények, felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, középiskolai bizonyítvány, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása
A felsoroltakon túl az alábbi szakokon beküldendő további dokumentumok:      
       
csecsemő- és kisgyermeknevelő A L Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: betöltött munkakör igazolása, előalkalmassági vizsgáról szóló igazolás
csecsemő- és kisgyermeknevelő A N  
óvodapedagógus A L Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: előalkalmassági vizsgáról szóló igazolás
óvodapedagógus A N  
tanító A L  
tanító A N  

 

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2020. FEBRUÁR 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2020. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

 

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

 

Képz. szintMunka- rendFin. formaMeghirdetett képzésÖnköltség (félév)Képz. idő (félév)Kapacitás min. – max.Személyes megjelenést igénylő vizsgaformákKépz. terület
M N A neveléstudomány(1)(2) támogatott 4 5 – 20 felvételi elbeszélgetés (Sz) BÖLCS
M N K neveléstudomány(1)(2) 325 000 Ft 4 5 – 20 felvételi elbeszélgetés (Sz) BÖLCS

 

Részidős képzések

 

Képz. szintMunka- rendFin. formaMeghirdetett képzésÖnköltség (félév)Képz. idő (félév)Kapacitás min. – max.Személyes megjelenést igénylő vizsgaformákKépz. terület
M L A neveléstudomány(1)(2)(3) támogatott 4 5 – 20 felvételi elbeszélgetés (Sz) BÖLCS
M L K neveléstudomány(1)(2)(3) 325 000 Ft 4 5 – 20 felvételi elbeszélgetés (Sz) BÖLCS

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.
(2) Választható specializáció: kora gyermekkori intervenció.
(3) A levelező munkarendű képzésben - az érintett hallgatókkal kötött eltérő megállapodás hiányában - a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor.


Felvételi pontok számítása
Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2020. július 9-ig kell benyújtani. A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Pontszámítás:


Felvételi pontok:
 - felvételi elbeszélgetés: 50 pont
és
 - oklevél minősítése alapján: 40 pont

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 3 pont
    - fogyatékosság: 1 pont
    - gyermekgondozás: 1 pont
    - hátrányos helyzet: 1 pont
 - 2. nyelvvizsga: 1 pont
 - intézményi TDK 1-3 hely vagy különdíj: 2 pont
 - OTDK 1-3 hely vagy különdíj: 2 pont
 - versenyeken való részvétel: 2 pont

 

Csatolandó dokumentumok
A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a Tájékoztató 3. fejezetében.

SzakKépz. szintMunka- rendDokumentumok
minden szak     Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai tevékenység igazolása

KE-RRMK

KE-RRMK

Intézmény elérhetősége:
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky. u. 10.
•  Telefon: (82) 505-800/2655
•  E-mail: gelencser [PONT] timea [KUKAC] ke [PONT] hu, molik [PONT] maria [KUKAC] ke [PONT] hu 
•  Honlap: http://www.ke.hu 

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2020. FEBRUÁR 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2020. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

 

Nappali képzések
ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Figyelem! Az egyes szakok felvételi követelményeként meghatározott emelt szintű érettségi követelményeit a felvételi tájékoztató 1. sz. táblázatában találhatja meg.

 

Képz. szintMunka- rendFin. formaMeghirdetett képzésÖnköltség (félév)Képz. idő (félév)Kapacitás min. – max.Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhozKépz. területPontsz. fels. okl. IGEN/NEM
A N A fotográfia támogatott 6 5 – 30 alkalmassági vizsga (Alk) és gyakorlati vizsga (Gy) MŰV N
A N K fotográfia 800 000 Ft 6 5 – 30 alkalmassági vizsga (Alk) és gyakorlati vizsga (Gy) MŰV N
A N A képalkotás [képalkotás](1) támogatott 6 5 – 40 alkalmassági vizsga (Alk) és gyakorlati vizsga (Gy) MŰVK N
A N K képalkotás [képalkotás](1) 350 000 Ft 6 5 – 40 alkalmassági vizsga (Alk) és gyakorlati vizsga (Gy) MŰVK N
A N A képalkotás [mozgóképkultúra- és média](1) támogatott 6 5 – 20 alkalmassági vizsga (Alk) és gyakorlati vizsga (Gy) MŰVK N
A N K képalkotás [mozgóképkultúra- és média](1) 350 000 Ft 6 5 – 20 alkalmassági vizsga (Alk) és gyakorlati vizsga (Gy) MŰVK N
A N A kézműves tárgykultúra(1)(3) támogatott 6 5 – 40 alkalmassági vizsga (Alk) és gyakorlati vizsga (Gy) MŰVK N
A N K kézműves tárgykultúra(1)(3) 350 000 Ft 6 5 – 40 alkalmassági vizsga (Alk) és gyakorlati vizsga (Gy) MŰVK N
A N A látványtervezés(1)(2) támogatott 6 8 – 20 alkalmassági vizsga (Alk) és gyakorlati vizsga (Gy) MŰVK N
A N K látványtervezés(1)(2) 800 000 Ft 6 8 – 20 alkalmassági vizsga (Alk) és gyakorlati vizsga (Gy) MŰV N
A N A média design támogatott 6 5 – 15 alkalmassági vizsga (Alk) és gyakorlati vizsga (Gy) MŰV N
A N K média design 480 000 Ft 6 5 – 15 alkalmassági vizsga (Alk) és gyakorlati vizsga (Gy) MŰV N
O N A színművész(1)(4) támogatott 10 6 – 20 alkalmassági vizsga (Alk) és gyakorlati vizsga (Gy) MŰV N
O N K színművész(1)(4) 950 000 Ft 10 6 – 20 alkalmassági vizsga (Alk) és gyakorlati vizsga (Gy) MŰV N

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.
(2) Választható specializációk: díszlet- és jelmeztervezés; díszlet-, kiállítás- és arculattervezés; jelmez- és bábtervezés.
(3) Választható specializáció: papírműves.
(4) Választható specializáció: prózai színész.


A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei
Az alkalmassági és gyakorlati vizsgákról bővebb leírás a www.ke.hu oldalon a Felvételizők felületen található.

fotográfia (Nappali)
A felvételi eljárás alkalmasságot vizsgáló szakaszában a jelentkező elektronikusan elküldi a pályázati anyagát 2020. június 03-09. éjfél (CET) között kef [PONT] felveteli [KUKAC] gmail [PONT] com e-mail címre.
Technikai paraméterek:
Beadandó min. 10 - max. 15 egyedi képekből álló portfólió vagy min. 10 - max. 15 képből álló összefüggő képsorozat. A képek hosszanti oldala egyenként min. 1200 - max. 2000 pixel, a fájlok kiterjesztése JPG, színbontása Adobe RGB vagy sRGB. A képek zip fájlba tömöríthetőek.
A képfájlok elnevezése a következő legyen: VezeteknevKeresztnevKepcim01.jpg; VezeteknevKeresztnevKepcim02.jpg stb.
Rövid, max. 300 szavas műleírás mellékelhető doc vagy pdf fájlként.
A saját munkákból álló válogatás (portfólió), amelyen keresztül lemérhető a jelentkező szakmai felkészültsége, témáját és fotográfiai műfaját tekintve kötetlen.

Gyakorlati vizsga: I. szakasz/írásbeli teszt:
Fotótechnika, fotótörténet, általános műveltségi teszt megoldása, megadott irodalom alapján.
A vizsga ideje: 2020. június 22. 10:00 óra
Gyakorlati vizsga: II. szakasz/gyakorlati feladat:
Fényképezés az aznap kihirdetett téma alapján, digitális fényképezőgéppel. A képeket a Kar számítógépes termeiben elhelyezett gépein is fel lehet dolgozni.
A vizsga ideje: 2020. június 22. 12.00 óra
Gyakorlati vizsga: III. szakasz/beszélgetés:
A felvételi folyamatot lezáró személyes bemutatkozás, amely során a jelentkező szakmai kompetenciái, művészeti tájékozottsága és prezentációs készsége lemérhető. Az interjún bemutatásra kerül az előző napi feladat képanyaga és az alkalmassági vizsgára előzetesen beadott portfólió nyomtatott változata, amit a jelentkező a beszélgetésre magával hoz.
A vizsga ideje: 2020. június 23. 9.00 óra

Ajánlott irodalom (az írásbeli feladatsorhoz):
Baki Péter (szerk.): Fényképészet. Magyar Fotográfiai Múzeum/Magyar Fotóművészek  Szövetsége, Kecskemét/Budapest, 2007.
Baatz, Willfried: Fotográfia. Kossuth Kiadó, Budapest, 2002.
Marien, Mary Warner: A fotográfia nagykönyve - A fényképezés kultúrtörténete. Typotex,  Budapest, 2011.

A jelentkezők az alábbiakat hozzák magukkal a gyakorlati felvételi vizsgára:
digitális fényképezőgép, pendrive vagy egyéb adathordozó, nyomtatott portfólió.

 

képalkotás [képalkotás] (Nappali)
A Képalkotás alapképzési szaknál képalkotás (festő grafikus) és mozgóképkultúra- és média szakirány közül lehet választani. Már az alkalmassági vizsgára a szakirányhoz igazodó munkákkal pályázzon a jelentkező. A felvételt nyert hallgatónak az első év folyamán nyújtott teljesítménye alapján lehetősége van a szakon belüli szakirány változtatásra, amelyről az intézmény dönt.
A szakmai felvételi tehát két szakaszból áll:

 • Az első szakasz: szakmai alkalmassági vizsga. 
 • A második szakaszban a szakmai alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezőnek gyakorlati vizsgát kell tennie.

A gyakorlati vizsga a jelentkező szakonként, pontosabban szakirányonként elvárt kreatív tervezési-alkotói gyakorlataiból, valamint az alkalmassági vizsgára hozott anyagainak elemzéséből, illetve elbeszélgetésből áll  

Alkalmassági felvételi vizsga ideje: 2020. április 27. – 2020. május 4.
Gyakorlati felvételi vizsga ideje: 2020. május 25. – 2020. május 29.
Alkalmassági felvételi vizsgát 2020. április 27. – 2020. május 4. között tartják. A pontos időpontról a jelentkezők értesítést kapnak.

 

Képalkotás (festő/grafikus) alapszak:
1. Az alkalmassági vizsga követelményei:
A jelentkezőnek mappát kell bemutatnia személyesen, amelynek tíz darab saját munkát kell tartalmaznia.  A 10 munka közül legalább 5 darabnak minimum A/2 méretű tanulmányrajznak / festménynek kell lenni tárgy-, tér- és emberi figura ábrázolása tárgykörben. Továbbá 5 db saját témát / témákat feldolgozó, nem tanulmány jellegű munkákat is be kell bemutatni. Festészeti munkákat maximum A/2 vagy B/2 méretben, valamint egyedi illetve sokszorosított grafikai munkákat (lehetőség szerint magas, mély, sík vagy szitanyomás) A/2 vagy B/2 méretű paszpartúban kell bemutatni. A felvételi bizottság tagjai szakmai tájékozódás céljából kérdéseket tehetnek fel a jelentkező felkészültségével és a benyújtott munkákkal kapcsolatban.

Az alkalmassági vizsga bírálati szempontjai:

 • Vizuális érzékenység, érettség, a professzionalitás irányába mutató szemléletmód
 • Vizuális kreativitás, nyitottság
 • Képzőművészeti alapképzettség (alapvető rajzi alapok, grafikai és festészeti technikák gyakorlott használata, a tér-, forma- és az emberábrázolásban)
 • Kompozíciós készség
 • Művészettörténeti alapképzettség
 • Kortárs művészeti tájékozottság

A munkák elbírálásának folyamata:
A felvételi bizottság azt dönti el, hogy a jelentkező felkészültsége alapján alkalmasnak mutatkozik-e a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar Képalkotás alapképzési szakjának elvárásai, szakmai kompetenciái alapján a gyakorlati vizsgára való bekerülésre. Az alkalmassági vizsgára hozott munkákat, azok szakmai színvonalát ítéli meg a bizottság több tényező, a bírálati szempontok figyelembevételével, a maga komplexitásában.
 2. Gyakorlati vizsga
A gyakorlati felvételi vizsga 2020. május 25. - 2020. május 29. között kerül megrendezésre. A pontos időpontról a jelentkezők értesítést kapnak.
Az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezők gyakorlati vizsgán vesznek részt, amely két részből áll:
1. Gyakorlati feladat /Alakrajz készítése emberfiguráról (pl. ceruza, szén, pitt) és színes kompozíciós, kreatív gyakorlatok festészeti technikákkal (pl. tempera, aquarell, akril, pasztell).
2. Elbeszélgetés / A vizuális feladatokat felvételi elbeszélgetés követi, melynek célja informálódás a felvételiző szakmai, műveltségi, művészettörténeti felkészültségéről.
A korábbi alkalmassági vizsgára hozott mappát javasolt kiegészíteni (frissíteni) újabb munkákkal, amit a gyakorlati vizsgát követő elbeszélgetésen be kell mutatni.  Minden felvételizőnek személyesen kell a számára adott feladatot teljesíteni, amelyen keresztül lemérhető a jelölt szakmai felkészültsége.
A felvételi bizottság tagjai szakmai tájékozódás céljából kérdéseket tehetnek fel a jelentkező felkészültségével és a benyújtott munkákkal kapcsolatban.

A gyakorlati vizsga bírálati szempontjai:

 • Vizuális érzékenység, érettség, a professzionalitás irányába mutató szemléletmód
 • Vizuális kreativitás, nyitottság
 • Képzőművészeti alapképzettség (alapvető rajzi alapok, grafikai és festészeti technikák gyakorlott használata, a tér-, forma- és az emberábrázolásban)
 • Kompozíciós készség
 • Művészettörténeti alapképzettség
 • Kortárs művészeti tájékozottság

A munkák elbírálásának folyamata:
Az első szakaszt (alkalmassági felvételi vizsga) követő második szakaszra, az ún. gyakorlati vizsgára azok a jelentkezők kapnak értesítést, akik az első szakaszt megfelelt minősítéssel zárták.
A második szakasz a jelentkezőnek az intézményben készített munkáinak vizsgálatából, valamint elbeszélgetésből áll. Célja, hogy bizonyítsa a művészi pályára való megfelelését a bírálati szempontrendszernek megfelelően, valamint a forma- és téralakító képességeinek, a vizsgált jelenségek, vizuális kifejezésmódok területén tanúsított érzékenységének, egyéni szakmai invencióinak meglétét. A bizottság azt dönti el, hogy a jelentkező felkészültsége alapján alkalmasnak mutatkozik-e a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar adott szakjának elvárásai, szakmai kompetenciái alapján a szakra való bekerülésre.

 

képalkotás [mozgóképkultúra- és média] (Nappali)
Az alkalmassági vizsgára elektronikusan beadandó anyagok elküldése: 2020.április 27-2020. május 4.
A gyakorlati vizsga ideje és helye: 2020. május 25. - 2020. május 29.
Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar, Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.
A Képalkotás alapképzési szaknál   képalkotás és mozgóképkultúra- és média szakirány közül lehet választani. A jelentkezőnek már az alkalmassági vizsgára a szakirányhoz igazodó munkákkal kell pályáznia.
Alkalmassági vizsga:
A felvételi eljárás alkalmasságot vizsgáló szakaszában a jelentkező elektronikusan elküldi a pályázati anyagát 2020. április 27. - 2020. május 4. éjfél (CET) között az rrmkmozgokep [KUKAC] gmail [PONT] com e-mail címre.
Technikai paraméterek:
beadandó egy mozgókép: 2-3 perces videó vagy 30-90 másodperces animáció; felbontás: min. 1280x720 px (720p), max. 1920x1080 px (1080p); formátum: mp4 vagy mov; maximális fájlméret: 500 MB; fájlok elnevezése: VezeteknevKeresztnev.mp4, stb.
- vagy egy 10-15 darabból álló fotósorozat, egy témában; felbontás: rövidebb oldal min. 1500 px; formátum: JPG; a sorozat egységesen vagy álló vagy fekvő képekből álljon; fájlok elnevezése: VezeteknevKeresztnev1.jpg, stb.
- vagy egy 15-25 képből álló képregény, rajzsorozat; egy darab, több oldalas PDF fájlba fűzve; méret: A/4; felbontás: 300 dpi; formátum: PDF; fájlok elnevezése: VezeteknevKeresztnev.pdf
A munkákat nagyméretű fájlküldővel küldjék el a fenti címre, pl. WeTransfer, MyAirBridge, Google Drive, stb. videós csatornára, közösségi oldalra feltöltött videók linkjét nem áll módunkban elfogadni.
Rövid, max. 300 szavas műleírás mellékelhető doc vagy pdf fájlként.
A saját munkákból álló válogatás (portfólió), amelyen keresztül lemérhető a jelentkező szakmai felkészültsége, témáját és fotográfiai műfaját tekintve kötetlen.
Az alkalmassági vizsga értékelése:
Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a bírálati szempontok mérlegelése alapján a „nem felelt meg” minősítéssel tanácsol el.
Az alkalmassági vizsgán “megfelelt” jelentkezők továbbjutnak a felvételi eljárás második fordulójára, az ún. gyakorlati vizsgára.
Az eredményekről a jelentkezőket 2020. május 8-ig e-mailben értesítjük.

Gyakorlati vizsga: I. szakasz/bemutatkozás:
A felvételiző által az alkalmassági vizsgára benyújtott munka bemutatása, elemzése.
A vizsga ideje: 2020. május 25. - 2020. május 29.
Gyakorlati vizsga: II. szakasz/kreatív feladat:
Egy, a szakmához kapcsolódó kreatív feladat megoldása. A munkához a Kar számítógépes termeiben elhelyezett gépek felhasználhatók.
A vizsga ideje: 2020. május 25. - 2020. május 29.
Gyakorlati vizsga: III. szakasz/záró elbeszélgetés:
A felvételi folyamatot lezáró beszélgetés, amely során lemérhetők a jelentkező szakmai kompetenciái, film- és médiatörténeti jártassága, valamint prezentációs készsége. Az interjún bemutatásra kerül az előző napi feladat anyaga.
A vizsga ideje: 2020. május 25. - 2020. május 29.
A jelentkezők az alábbiakat hozzák magukkal a gyakorlati felvételi vizsgára:
digitális fényképezőgép, pendrive vagy egyéb adathordozó, laptop és digitalizáló tábla (utóbbiak opcionálisak)

 

kézműves tárgykultúra (Nappali)
A kézműves tárgykultúra alapképzési szaknál papírműves specializációt lehet választani. Már az alkalmassági vizsgára a specializációhoz igazodó munkákkal pályázzon a jelentkező (l. részletesebben később)!
A jelentkezőknek alapvetően a tárgyi környezetünk vizuális megközelítésében kell jártasnak lennie. Alapszinten ismerni kell a tér ábrázolási gyakorlatait, elsősorban a perspektivikus ábrázolást. Előnyt jelent  3D programok és egyéb grafikus ábrázolásra és formaalakításra használható programok  ismerete. 
A felvételizőknek  ismernie kell a művészettörténet és a formatervezés kapcsolatát.  Előnyt jelent a kortárs design és tárgykultúra iránt való érdeklődés. A gyakorlati felvételi, tárgyak és terek bizonyos szempontok mentén történő kreatív  alakítása lesz. Ezért javasolt  tárgyak és formai összefüggések rajzi és plasztikai tanulmányozása, a formai és funkcionális alakítás rajzi és makettes megjelenítése.
A szakmai felvételi két szakaszból áll. 
Az első szakasz: szakmai alkalmassági vizsga. 
A második szakaszban a szakmai alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezőnek gyakorlati vizsgát kell tennie.
A gyakorlati vizsga a jelentkező kreatív tervezési-alkotói gyakorlataiból, valamint az alkalmassági vizsgára hozott anyagainak elemzéséből, illetve elbeszélgetésből áll (l. részletesebben később). 
Alkalmassági felvételi vizsga ideje: 2020. április 27. –  2020. április 30.
Gyakorlati felvételi vizsga ideje: 2020. május 25. – 2020. május 29.

Kézműves tárgykultúra papírműves specializáció
Alkalmassági felvételi vizsga 2020. április 27. - 2020. április 30. között kerül megrendezésre. A pontos időpontról a jelentkezők értesítést kapnak.
1. Az alkalmassági vizsga követelményei:
A jelentkezőnek mappát (portfóliót) kell bemutatnia személyesen, amelynek tíz darab saját munkát kell tartalmaznia.  A 10 munka közül legalább 5 darabnak minimum A/2 méretű tanulmányrajznak / festménynek / plasztikáról/ kézműves, iparművészeti technikával létrehozott munkáról készült képi dokumentációnak, 2 vagy 3D tervnek kell lenni tárgy-, tér- és emberi figura ábrázolása tárgykörben. Továbbá 5 db saját témát / témákat feldolgozó, nem tanulmány jellegű munkákat is be kell bemutatni. A felvételi bizottság tagjai szakmai tájékozódás céljából kérdéseket tehetnek fel a jelentkező felkészültségével és a benyújtott munkákkal kapcsolatban.

Az alkalmassági vizsga bírálati szempontjai:

 • Vizuális érzékenység, érettség, a professzionalitás irányába mutató szemléletmód
 • Vizuális kreativitás, nyitottság
 • Képzőművészeti alapképzettség (alapvető rajzi alapok, plasztikai, grafikai és festészeti technikák gyakorlott használata, a tér-, forma- és az emberábrázolásban)
 • Kompozíciós készség
 • Művészettörténeti alapképzettség
 • Kortárs művészeti tájékozottság

A munkák elbírálásának folyamata:
A felvételi bizottság azt dönti el, hogy a jelentkező felkészültsége alapján alkalmasnak mutatkozik-e a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar kézműves alapképzési szakjának elvárásai, szakmai kompetenciái alapján a gyakorlati vizsgára való bekerülésre. Az alkalmassági vizsgára hozott munkákat, azok szakmai színvonalát ítéli meg a bizottság több tényező, a bírálati szempontok figyelembevételével, a maga komplexitásában.

Kézműves tárgykultúra (papírműves specializácó)
2. Gyakorlati vizsga
A gyakorlati felvételi vizsga 2020. május 25. - 2020. május 29. között kerül megrendezésre. A pontos időpontról a jelentkezők értesítést kapnak.

Az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezők gyakorlati vizsgán vesznek részt, amely két részből áll:
1. Gyakorlati feladat /Alakrajz készítése emberfiguráról (pl. ceruza, szén, pitt) és színes 2D-s, illetve 3D-s kompozíciós, egyszerű térbeli kreatív gyakorlatok.
2. Elbeszélgetés / A vizuális feladatokat felvételi elbeszélgetés követi, melynek célja informálódás a felvételiző szakmai, műveltségi, művészettörténeti felkészültségéről.
A korábbi alkalmassági vizsgára hozott mappát javasolt kiegészíteni (frissíteni) újabb munkákkal, amit a gyakorlati vizsgát követő elbeszélgetésen be kell mutatni.  Minden felvételizőnek személyesen kell a számára adott feladatot teljesíteni, amelyen keresztül lemérhető a jelölt szakmai felkészültsége.

A felvételi bizottság tagjai szakmai tájékozódás céljából kérdéseket tehetnek fel a jelentkező felkészültségével és a benyújtott munkákkal kapcsolatban.
A gyakorlati vizsga bírálati szempontjai:

 • Vizuális érzékenység, érettség, a professzionalitás irányába mutató szemléletmód
 • Vizuális kreativitás, nyitottság
 • Képzőművészeti alapképzettség (alapvető rajzi alapok, grafikai és festészeti technikák gyakorlott használata, a tér-, forma- és az emberábrázolásban)
 • Kompozíciós készség
 • Művészettörténeti alapképzettség
 • Kortárs művészeti tájékozottság

A munkák elbírálásának folyamata:
Az első szakaszt (alkalmassági felvételi vizsga) követő második szakaszra, az ún. gyakorlati vizsgára azok a jelentkezők kapnak értesítést, akik az első szakaszt megfelelt minősítéssel zárták.
A második szakasz a jelentkezőnek az intézményben készített munkáinak vizsgálatából, valamint elbeszélgetésből áll. Célja, hogy bizonyítsa a művészi pályára való megfelelését a bírálati szempontrendszernek megfelelően, valamint a forma- és téralakító képességeinek, a vizsgált jelenségek, vizuális kifejezésmódok területén tanúsított érzékenységének, egyéni szakmai invencióinak meglétét. A bizottság azt dönti el, hogy a jelentkező felkészültsége alapján alkalmasnak mutatkozik-e a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar adott szakának elvárásai, szakmai kompetenciái alapján a szakra való bekerülésre.

 

látványtervezés (Nappali)

Alkalmassági felvételi vizsga: 2020. április 27. (hétfő)
Első szakasz: Előrosta (alkalmassági vizsga) mappa bemutatása otthoni munkák alapján. Bemutatandó: tanulmányrajzok (fej, alak, tér), eredeti (nem másolat) bármilyen technikával; esetleg színházi tervezéssel kapcsolatos munkák: díszlet, látvány-jelmeztervek, kiállításokkal, rendezvényekkel, termékbemutatókkal, különféle rendezvényekkel kapcsolatos látványtervek és arculattervek, bábművészettel kapcsolatos látványtervek. (csak A/2 mappában bemutatható formában)
Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a Felvételi Bizottság a „nem alkalmas” minősítéssel tanácsol el.

Gyakorlati felvételi vizsga: 2020. május 25-26-27. (hétfőtől-szerdáig)
Második szakasz: tanulmányrajzok élő modell után fél íves méretben, térábrázolási feladat, szabadon választott technikával (szén, ceruza, pitt).
Kosztümös figura környezettel, szabadon választott színes technikával.(akvarell stb. a lassan száradó anyagok pl. olaj kivételével)
A gyakorlati felvételi vizsga harmadik szakaszát azok folytathatják, akiket a Felvételi Bizottság a szakaszt záró rostán megfelelőnek minősít.
Harmadik szakasz: Megadott szakmai tervezési feladat. Szakmai beszélgetés a Felvételi Bizottsággal szakmai és általános műveltségi témában. Otthoni munkák bemutatása.

 

média design (Nappali)
A felvételi eljárás alkalmasságot vizsgáló szakaszában a jelentkező elektronikusan elküldi a pályázati anyagát 2020. június 1-7. éjfél (CET) között a rrmkmediadesign [KUKAC] gmail [PONT] com e-mail címre.
Technikai és tartalmi paraméterek
 Beadandó maximum 8 oldalas a szakmai alkalmasságot bemutató portfólió (fotó, fotódokumentáció, rajz, koncepció- és/vagy projektleírás stb.) és opcionálisan 1 db mozgókép (video vagy animáció).
A portfólió maximum 50 MB, PDF formátumú.
A fájlok elnevezése a következő legyen: VezeteknevKeresztnev.pdf.
A mozgókép 2-3 perces videó vagy 30-90 másodperces animáció maximum 500 MB, PAL rendszerű, képméret minimum 720x576 px, maximum 1920x1080 px, avi vagy mp4 formátumú.
A fájlok elnevezése a következő legyen: vezeteknevkeresztnev.avi vagy mp4
A nagyméretű file-okat, fájlküldővel, (pl. WeTransfer, MyAirBridge, Google Drive) lehet elküldeni. Videó csatornára feltöltött videó linkjét nem áll módunkban elfogadni!

Az alkalmassági vizsga értékelése:
Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a bírálati szempontok mérlegelése alapján a „nem felelt meg” minősítéssel tanácsol el.
Az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezők továbbjutnak a felvételi eljárás második fordulójára, az ún. gyakorlati vizsgára.
Az eredményekről a jelentkezőket 2020. június 15-ig e-mailben értesítjük.
  
Gyakorlati vizsga: I. szakasz/írásbeli teszt:
Szakmai alkalmasságot és általános műveltséget felmérő szöveges teszt, műelemzés. A vizsga ideje: 2020. június 22. 10:00 – 11.30 óra
Gyakorlati vizsga: II. szakasz/gyakorlati feladat:
Megadott, rövid történet ábrázolása szöveges fényképregény vagy rajzolt képes forgatókönyv (storyboard) formában. Terjedelem: 3 db A/4-es lap.
A digitális kidolgozásra, utómunkára számítógépet és programot biztosítunk. Fényképezőgépet, pendrive-ot, rajzeszközöket és papírt a felvételizők hoznak magukkal.
A vizsga ideje: 2020. június 22. 12.00 – 18.00 óra
Gyakorlati vizsga: III. szakasz/beszélgetés:
A felvételi folyamatot lezáró személyes bemutatkozás, amely során a jelentkező szakmai kompetenciái, művészeti tájékozottsága és prezentációs készsége lemérhető. Az interjún bemutatásra kerül az előző napi feladat anyaga és az alkalmassági vizsgára előzetesen beadott portfólió nyomtatva vagy digitálisan, amit a jelentkező a beszélgetésre magával hoz.
A vizsga ideje: 2020. június 23. 9.00 óra

A jelentkezők az alábbiakat hozzák magukkal a gyakorlati felvételi vizsgára:
digitális fényképezőgép, pendrive vagy egyéb adathordozó, letöltő kábel, rajzeszközök, papír, olló, ragasztó.

 

színművész (Nappali)
A felvételi vizsga három szakaszból áll.
Az első szakasz: alkalmassági vizsga, mely személyes beszélgetésből és a színpadi szereplés alkalmasságának elbírálásából áll.
A felvételire jelentkezőknek az alkalmassági vizsgára az alábbiakból kell felkészülni:

 • legalább 10 szabadon választott, eltérő hangulatú (vidám, drámai, lírai) vers, különböző költőktől,
 • 6 monológ (2 magyar és 2 egyetemes klasszikus drámából, 2 szabadon választott műből),
 • 5 népdal

Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a „nem felelt meg” minősítéssel tanácsol el.
A második - harmadik felvételi szakasz: a gyakorlati rostavizsga, amelynek során a jelöltnek ének-zene tudásáról, beszédalkalmasságáról, mozgás- és tánckészségéről, valamint színészi adottságairól kell számot adni.

Felvételi pontok számítása:
A gyakorlati felvételi vizsgán megszerezhető 200 pont, bontásban:
1. A bentlakásos gyakorlati rostavizsgán: max. 100 pont szerezhető, továbbjutni 75 pont elérése esetén lehet. ( A 100 pont összetétele: színészmesterség: max. 40 pont, beszéd- ének- mozgás: max. 20/20 pont)
2. A bentlakásos gyakorlati rostavizsga 2. fordulójában max. 100 pont szerezhető.
Felvételi időpont:
2020. április 20. – 2020. július 3. (A felvételi pontos időpontjáról a jelentkezők részletes tájékoztatást kapnak.)
1. szakasz: alkalmassági vizsga,
2. szakasz: gyakorlati rostavizsga első forduló.
3. szakasz: gyakorlati rostavizsga második forduló.

Felvételi pontok számítása
A gyakorlati vizsgán 200 pont szerezhető, amelyet kétszereznek. Többletpont nem számítható.

Felvételi pontok számítása

fotográfia (Nappali)
Megszerezhető összpontszám: 200 pont

 • teszt: 40 pont
 • beadott képek: 40 pont
 • fotózási feladat: 60 pont
 • szóbeli vizsga, beszélgetés: 60 pont

 

képalkotás [képalkotás] (Nappali)
Gyakorlati vizsgán szerezhető 200 pont, bontásban:

 • Rajz feladat: 100 pont.
 • Színes kompozíció, illetve tervezési gyakorlat: 70 pont.
 • Elbeszélgetés (mappanézés, művészettörténeti kérdések, pályaorientáltság vizsgálata): 30 pont.

 

képalkotás [mozgóképkultúra- és média] (Nappali)
Megszerezhető összpontszám: 200 pont

 • benyújtott munka bemutatása, elemzése: 80 pont
 • kreatív feladat: 60 pont
 • beszélgetés, film- és médiatörténeti jártasság: 60 pont

 

kézműves tárgykultúra (Nappali)
Gyakorlati vizsgán szerezhető 200 pont, bontásban:
Rajz feladat: 80 pont.
Színes 2D-s, illetve 3D-s kompozíciós, egyszerű térbeli kreatív gyakorlat: 80 pont.
Elbeszélgetés (mappanézés, művészettörténeti kérdések, pályaorientáltság vizsgálata): 40 pont.

 

látványtervezés (Nappali)
A gyakorlati felvételi vizsgán elérhető pontszám 200 pont, bontásban

 • Fej-és alakrajz: 20 pont
 • Térábrázolás: 25 pont
 • Festés:20 pont

Előrosta
Szakmai feladat:

 • Síkkompozíció: 17 pont
 • Térkompozíció: 18 pont
 • Jellem: 20 pont
 • Tér:20 pont

Szakmai beszélgetés: 60 pont

Összesen: 200 pont

média design (Nappali)
Az alkalmassági vizsga értékelése:
Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a bírálati szempontok mérlegelése alapján a „nem felelt meg” minősítéssel tanácsol el.
Az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezők továbbjutnak a felvételi eljárás második fordulójára, az ún. gyakorlati vizsgára.
Az eredményekről a jelentkezőket 2020. június 15-ig e-mailben értesítik.
A gyakorlati vizsga értékelése:
Megszerezhető összpontszám: 200 pont

 • teszt: 40 pont
 • portfolió: 40 pont
 • szakmai feladat: 60 pont
 • szóbeli vizsga, beszélgetés: 60 pont


Intézményi vizsgák sajátos követelményei
Az alkalmassági és gyakorlati vizsgák követelményeire vonatkozóan információ közvetlenül az Intézménytől kérhető.

 

Csatolandó dokumentumok
A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a Tájékoztató 3. fejezetében.

SzakKépz. szintMunka- rendDokumentumok
minden alap, osztatlan képzés     Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány

 

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2020. FEBRUÁR 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2020. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

 

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

 

Képz. szintMunka- rendFin. formaMeghirdetett képzésÖnköltség (félév)Képz. idő (félév)Kapacitás min. – max.Személyes megjelenést igénylő vizsgaformákKépz. terület
M N A fotográfia támogatott 4 3 – 15 gyakorlati vizsga (Gy) MŰV
M N K fotográfia 500 000 Ft 4 3 – 15 gyakorlati vizsga (Gy) MŰV


A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei
A felvételi eljárás gyakorlati vizsgáját megelőzően a jelentkező elektronikusan elküldi a pályázati anyagát 2020. június 8-14. éjfél (CET) között a kef [PONT] felveteli [KUKAC] gmail [PONT] com e-mail címre.
A pályázati anyag tartalma:
Beadandó egy önéletrajz, egy motivációs esszé az alkotói célok megjelölésével, a jelölt leckekönyvének elektronikus kivonata, valamint a szakmai munkásságot bemutató portfólió elektronikus változata.

A gyakorlati vizsga egy személyes beszélgetésből áll, amelynek során a jelentkező bemutatja a portfóliójának nyomtatott változatát.

A portfólió összeállításával kapcsolatban nincsenek speciális tartalmi és formai követelmények.
A szakmai jártasság előnyt jelent az elbírálásban.

A jelentkezők a nyomtatott portfóliót vigyék magukkal a gyakorlati felvételi vizsgára.

fotográfia (Nappali)
A mesterképzésbe történő belépés feltételei:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a fotográfia alapképzési szak.
Figyelembe vehetők továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján legalább 60 kredittel kell rendelkeznie a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökből: fotográfia tervezési feladatok, fotográfiatörténeti ismeretek, stúdió és digitális gyakorlati ismeretek, speciális fotográfiai ismeretek, vizuális stúdiumok, médiatechnikai ismeretek, számítástechnikai ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a felsorolt ismeretkörökből legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó, legfeljebb 30 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
A hiányzó ismeretek pótlására, a felzárkózásra és ismétlésre az alábbi tárgyakban biztosítunk lehetőséget csoportos, akár egyéni feladatok, foglalkozások keretében: tervezés, kutatás, kontextus; stúdiógyakorlat és digitális stúdiumok; kiemelt fotográfiai stúdiumok; fotóesztétika.

Képzés célja:
A képzés célja fotográfusok képzése, akik naprakész vizuális, fotóelméleti, kultúrtörténeti és mediális ismereteik birtokában képesek hosszú távú önálló művészi, alkotói és kutatói életpálya felépítésére, a folyamatos alkotói megújulásra, megőrizve a kritikus szemléletet a média alkalmazásának terén. Képesek fotográfiai projektek kidolgozására, tervezésére és lebonyolítására önállóan vagy társművészetek képviselőivel való együttműködésben, felkészültek szakmai tudásuk átadására, továbbá annak nemzetközi kontextusban történő képviselésére és alkalmazására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Főbb tárgyak:
Stúdiógyakorlat és digitális stúdiumok; kortárs fotográfia; médiaprodukciós ismeretek; önálló fotóprojekt tervezés; audio-vizuális médiumok; kortárs művészettörténet; fotóesztétika.
A Fotográfia mester szak gyakorlati vizsgájának előfeltétele egy önéletrajz, motivációs levél, az indexmásolat (elektronikus leckekönyvi kivonat), valamint a szakmai munkásságot bemutató portfólió benyújtása elektronikus úton.
Az elektronikusan beadandó anyagok elküldése: 2020. június 08-14.
A gyakorlati vizsga ideje és helye: 2020. június 24. 10.00 óra
Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar, Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

ELŐFELTÉTEL

A felvételi eljárás gyakorlati vizsgáját megelőzően a jelentkező elektronikusan elküldi a pályázati anyagát 2020. június 08-14. éjfél (CET) között a kef [PONT] felveteli [KUKAC] gmail [PONT] com e-mail címre.
A pályázati anyag tartalma:
Beadandó egy önéletrajz, egy motivációs esszé az alkotói célok megjelölésével, a jelölt leckekönyvének elektronikus kivonata, valamint a szakmai munkásságot bemutató portfólió elektronikus változata.

GYAKORLATI VIZSGA
A gyakorlati vizsga egy személyes beszélgetésből áll, amelynek során a jelentkező bemutatja a portfóliójának nyomtatott változatát.
A portfólió összeállításával kapcsolatban nincsenek speciális tartalmi és formai követelmények.
A szakmai jártasság előnyt jelent az elbírálásban.

A jelentkezők a nyomtatott portfóliót vigyék magukkal a gyakorlati felvételi vizsgára.


Felvételi pontok számítása
Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2020. július 9-ig kell benyújtani. A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Pontszámítás:


Felvételi pontok:
 - gyakorlati vizsga: 99 pont

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 1 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont
    - fogyatékosság: 1 pont
    - gyermekgondozás: 1 pont
    - hátrányos helyzet: 1 pont
 - szakmai tapasztalat: 1 pont

Csatolandó dokumentumok
A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a Tájékoztató 3. fejezetében.

SzakKépz. szintMunka- rendDokumentumok
minden szak     Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, szakmai tevékenység igazolása

 

 

 

Intézményi meghirdetések (felvi.hu)

 

 

Kreditelismertetési nyomtatványok

docxAKK kreditelismertetés32.83 KB

docxGTK kreditelismertetés37.22 KB

 

Képzéseink

 

 

Információ

A Kaposvári Egyetem Felvételi Információs pontja a KE Felvi InfoPont annak reményében jött létre, hogy azok a felvételizők, akik felsőoktatási tanulmányaik helyszínéül a Kaposvári Egyetemet is jelölték, gyorsan és egyszerűen juthassanak friss információkhoz a felvételivel és intézményünkkel kapcsolatban.

 

KE Felvi InfoPont

 

 
Intézmény elérhetősége
7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.
82/505-901
molik [PONT] maria [KUKAC] ke [PONT] hu; gelencser [PONT] timea [KUKAC] ke [PONT] hu
Utoljára frissítve: 2020. február 03.

Kapcsolat

Felvételi információk

82/505-800 / 2657 mellék • 06-82/505-901
felveteli [KUKAC] ke [PONT] hu

Kari kapcsolattartók

AKK – Dr. Áprily Szilvia
06 82/505-828, aprily [PONT] szilvia [KUKAC] ke [PONT] hu

GTK – Horváthné Dr. Kovács Bernadett
06 82/505-800 / 3500, kovacs [PONT] bernadett [KUKAC] ke [PONT] hu

PK – Bencéné Dr. Fekete Anikó Andrea
06 82/505-810, fekete [PONT] andrea [KUKAC] ke [PONT] hu
Dr. Gombos Péter
06 82/505-810, gombos [PONT] peter [KUKAC] ke [PONT] hu

RRMK – Hetesi Anita
06 82/505-800 / 4001, hetesi [PONT] anita [KUKAC] ke [PONT] hu

Közelgő események

16
ápr.
2019-2020. II. félév

21
ápr.
EFOP 3.6.3. Projekt 2020 - Növénytermesztés workshop, Kaposvár

23
ápr.
2019-2020. II. félév

© 2020 Kaposvári Egyetem. Minden jog fenntartva.

Menü

Tetszik amit olvasol?

Kövess minket közösségi oldalainkon is.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

Adatvédelmi szabályzat