Szerkesztőbizottság

Főszerkesztő
Gombos Péter (MATE Neveléstudományi Intézet)

A szerkesztőbizottság tagjai
Balázs Géza (Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Partiumi Keresztény Egyetem)
Fűzfa Balázs (Eötvös Loránd Tudományegyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ, Szombathely)
Józsa Krisztián (MATE Neveléstudományi Intézet)
Juhász Valéria (Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar)
Kopházi-Molnár Erzsébet (Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar)
Milbacher Róbert (Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)
Perjés István (Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar)
Steklács János (Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)
Szinger Veronika (Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar)
Z. Kovács Zoltán (MATE Neveléstudományi Intézet)

Idegennyelvi lektor
Kopházi-Molnár Erzsébet

Olvasószerkesztő
G. Szabó Sára, Gombos Luca

Technikai szerkesztés
Gombos Péter

Borítóterv
Farkas Beáta

Lapmenedzser
Diszterhöft Zoltán, G. Szabó Sára

 

Kiadó

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE)

A kiadó székhelye
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

Közreadó
MATE Neveléstudományi Inézet

A közreadó székhelye (szerkesztőség címe):
MATE Kaposvári Campus
7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.

Kiadásért felelős személy 
Prof. Dr. Józsa Krisztián, intézetigazgató

Megjelenik évi két alkalommal. 

Honlap: http://journal.uni-mate.hu/index.php/akk/

ISSN 2063-2991 (Online)