Az ügynök: Harari, avagy hogyan (ne) tanítsunk történelmet képregénnyel. Második rész

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.33569/akk.4567

Kulcsszavak:

pedagógiai képregény, graphic novel, makrotörténelem, Yuval Noah Harari, ideológiakritika, kritikai pedagógia

Absztrakt

Háromrészes írásunk, amelynek ez a második része, Yuval Noah Harari Sapiens című világtörténelmi ismeretterjesztő könyvének képregényváltozatát vizsgálja és értékeli abból a szempontból, hogy mennyire alkalmas oktatási célokra.

Az előző számban olvasható első részben abba az elmúlt évtizedekben folyó vitába kapcsolódtunk be, amely a képregény mint mcluhani értelemben vett hideg médium pedagógiai használhatóságáról szól. Saját álláspontunk megfogalmazásához Paolo Freire radikális kritikai pedagógiájából indultunk ki, de a képregénypedagógia újabb eredményeit is bevontuk a tárgyalásba. Ezután Harari sikerkönyveinek, köztük a Sapiensnek és a belőle készült Sapiens – Rajzolt történelem című képregénynek a kiadástörténetét rekonstruáltuk. Rámutattunk arra, hogy az eredeti mű sikere összefügg a hasonló jellegű, úgynevezett „agyas könyvek” iránti kereslet nagy mértékű növekedésével a 2010-es évek közepén, noha úgy láttuk, hogy a teljes magyarázathoz további tényezőket is fel kell tárni. Ezt írásunk jelen és következő részében végezzük el.

Az alább olvasható második részben először Harari munkásságának recepcióját elemezzük három területen: a nemzetközi politikai, üzleti és kulturális elit körében, a nyomtatott és elektronikus sajtó részéről (alapvetően a magyar nyelvű újságírásra koncentrálva) és végül az általános (nemzetközi és hazai) olvasóközönség körében. Ezt követően térünk rá a művek kritikai elemzésére, elsőként a Sapiens – Rajzolt történelem képregényelméleti és pedagógiai-didaktikai szempontú értékelésére. E vonatkozásban jórészt kedvező a róla alkotott ítéletünk, a képregényben valóban kiváló művészi és didaktikai megoldásokat találnunk. A következő elemzési szempontok szerint haladunk: a mű narratív strukturáltsága, világépítő teljesítménye és időkezelése; az ábrázolt karakterek; a műbe beépített zsánerek és popkulturális utalások; a humor és az önreferencialitás; valamint a mű megcélzott közönsége. 

Az utolsó részben végül, amely a következő számban jelenik meg, a könyv és a képregény filozófiai, illetve ideológiakritikai elemzését nyújtjuk. Megvizsgáljuk a bennük tükröződő ember-, társadalom- és történelemképet, alapvető filozófiai előfeltevéseiket, valamint ideológiai elkötelezettségüket. Harari könyvét a kortárs fősodorbeli liberális történelemszemlélet egyik legjellegzetesebb képviselőjeként mutatjuk be. Azt is szemügyre vesszük azonban, hogy a képregény médiumába történő átültetés során az eredeti könyv jellemzői hogyan változnak meg: felerősödnek, torzulnak, elvésznek, vagy ellentmondásokkal telítődnek. Figyelmünk fókuszában a médiaváltás nyílt és rejtett céljai és e célok teljesülése áll. Néhány alkalmasan megválasztott példán keresztül azt elemezzük, hogy az ifjabb generációkat célzó ismeretterjesztés mikor és hogyan fordul át burkolt propagandába.

Hivatkozások

Ablonczy Bálint (2018): Szép új világ? Heti Válasz, 18(3), 28–30.

Ablonczy Bálint (2019): „Isteni ember”: az új globális utópia? Reformátusok Lapja, 63(7), 21.

Abraini, Fabien (2020): Yuval Noah Harari, Sapiens. Lecture critique (1): Une révolution culturelle?; (2): Un animal insignifiant?; (3): Le muscle et la cervelle. Anthropogonique. https://anthropogoniques.com/2020/05/09/yuval-noah-harari-sapiens-lecture-critique-1-une-revolution-culturelle/

Almási Miklós (2019): Harari mindent tud. Mozgó Világ, 45(4), 98–101.

Balázs Gábor (2017): Harari, a vallás és a kognitív diszkomfort. Szombat, 29(7) https://www.szombat.org/kultura-muveszetek/harari-a-vallas-es-a-kognitiv-diszkomfort#_ftn1.

Balogh Róbert (2019): A történettudomány válsága és haszna antropocén témák tük-rében: egyenlőtlenség, hatalom, világrendszer, ellenállás és deep history. Fordulat 25, 269–277. http://fordulat.net/pdf/25/FORDULAT25_BALOGH_A%20TORTENETTUDOMANY%20VALSAGA%20ES%20HASZNA%20ANTROPOCEN%20TEMAK%20TUKREBEN.pdf.

Bashford, Alison (2018): Deep Genetics: Universal History and the Species. History and Theory 57(2), 313–322. DOI https://doi.org/10.1111/hith.12065

Bayer Antal (2020): Sapiens, Júlia, Pókemberek és Rejtő Hobo-módra – Rövid képregénykritikák. Képregény (blog), december 28. https://kepregeny.blog.hu/2020/12/28/sapiens_julia_pokemberek_es_rejto_hobo-modra_rovid_kepregenykritikak.

Bayer Antal (2022): Képregénypiac 2022: gyorsmérleg. Képregény (blog), december 23. https://kepregeny.blog.hu/2022/12/23/kepregenypiac_2022_gyorsmerleg.

Békés Márton (2020): Mi magunk. A ’20-as évek konzervatív stratégiája. Kommentár 15(1), 3–14.

Berger, Peter L. – Thomas Luckmann (1998): A valóság társadalmi felépítése. Tudásszociológiai értekezés. Budapest: Jószöveg Kiadó.

Cadwalladr, Caroline (2015): Yuval Noah Harari: The age of the cyborg has begun – and the consequences cannot be known. The Observer, július 5. https://www.theguardian.com/culture/2015/jul/05/yuval-harari-sapiens-interview-age-of-cyborgs.

Centrál Médiacsoport (é. n.): Rólunk. Centrál Médiacsoport (honlap). https://centralmediacsoport.hu/rolunk/

Cohn, Neil (2013): Navigating comics: an empirical and theoretical approach to strategies of reading comic page layout. Frontiers in Psychology, Vol. 4, Art. 186, 1–15. DOI https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00186

Coogan, Peter (2006): Superhero: The Secret Origin of a Genre. Austin, TX: MonkeyBrain.

Csejtei Dezső (2020): Kereszttűzben az emberi. Heidegger és Harari humanizmusfelfogásáról. Kommentár 15(3), 51–66. http://kommentar.info.hu/uploads/2020/3/1605520161.pdf.

Csima Melinda – Gombos Péter (2019): A digitális bennszülöttek olvasási kedve, olvasáshoz való viszonya a 2017-es és 2019-es felmérések tükrében. Anyanyelvi Kultúraközvetítés 2(2), 45–57. DOI https://doi.org/10.33569/akk.2391

Doll, Jen (2012): What Does ’Young Adult’ Mean. The Atlantic (The Wire), április 12. https://www.theatlantic.com/culture/archive/2012/04/what-does-young-adult-mean/329105/.

Domokos Áron – Molnár Gábor (2022): Az ügynök: Harari, avagy hogyan (ne) tanítsunk történelmet képregénnyel. Első rész. Anyanyelvi Kultúraközvetítés, 5(2), 49–68. DOI https://doi.org/10.33569/akk.3375

Dunai Tamás (2017): Konstruált történelem és történelmiesített fikció a képregények-ben. In Vincze Ferenc (szerk.): Képregényen innen és túl. Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban I. Budapest: Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, 46–61.

Duncan, Randy – Michael Ray Taylor – David Stoddard (2016): Creating Comics as Jour-nalism, Memoir, and Nonfiction. New York–London: Routledge. DOI https://doi.org/10.4324/9781315850603

Dunst, Alexander (2019): Graphic Novels Are Comic Books, But Gentrified. Jacobin.com. https://jacobin.com/2019/12/graphic-novels-comic-books-gentrification.

Dunst, Alexander; Hartel, Rita (2019): The Quantitative Analysis of Comics: Towards a Visual Stylometry of Graphic Narrative. Alexander Dunst – Jochen Laubrock – Janina Wildfeuer (szerk.): Empirical Comics Research Digital, Multimodal, and Cognitive Methods. Routledge. DOI https://doi.org/10.4324/9781315185354

Fazekas Sándor (2003): Ez szomorú gyászhír megvitelére. Mindszenti Gábor emlékiratáról. ItK, 107(2–3), 243-260.

Fazekas Zsuzsanna (2020): Utánajártunk, Orbán honnan meríti illiberális mantráit. Magyar Narancs, február 23. https://magyarnarancs.hu/belpol/fedosztori-126062.

Fernandez, Rudolf Lambert (2021): Homo Sapiens, Harari (& Harakiri) – Part 2. https://www.rudolphfernandez.com/post/harari-homo-sapiens-and-harakiri-part-2.

Ferriss, Tim – Yuval Noah Harari (2020): The Tim Ferriss Show Transcripts: Yuval Noah Harari on The Story of Sapiens, Forging the Skill of Awareness, and The Power of Disguised Books(#477). https://tim.blog/2020/10/30/yuval-noah-harari-transcript/

Feyersinger, Erwin (2012): Diegetikus rövidzárlatok: a metalepszis az animációs filmben. Apertúra, nyár. https://www.apertura.hu/2012/nyar/feyersinger-diegetikus-rovidzarlatok-a-metalepszis-az-animacios-filmben/

Filippov Gábor (2018): A sziget feltérképezése. Élet és Irodalom, 62(41) https://www.es.hu/cikk/2018-10-12/filippov-gabor/a-sziget-felterkepezese.html.

Földes András (2017): Mit üzen nekünk, hogy Orbán Viktor ezt a könyvet olvassa? Index.hu, december 4. https://index.hu/belfold/2017/12/04/yuval_noah_harari_homo_deus_sapiens_konyv_orban_viktor_kedvenc_konyve/.

Fricz Tamás (2022a): Transzhumanizmus és Homo sapiens. Magyar Nemzet, október 8. https://magyarnemzet.hu/velemeny/2022/10/transzhumanizmus-es-homo-sapiens

Fricz Tamás (2022b): Harari, a hamis próféta. Magyar Nemzet, november 19. https://magyarnemzet.hu/velemeny/2022/11/harari-a-hamis-profeta.

Fónai Nikolett (2020): A képregény a multimodális műveltség szolgálatában. Anyanyelvi Kultúraközvetítés, 3(1), 38–56. DOI https://doi.org/10.33569/akk.2446

Galavits Patrik (2022): Öreges cég vagyunk, fiatalodnunk kell – tíz pontban az év egyik legfontosabb magyar médiaüzletéről. Forbes.hu, június 24. https://forbes.hu/uzlet/refresher-varga-zoltan-central-boros-gabor/.

Galambos Attila (2020): Dr. Fikció és a meleg neandervölgyiek kalandjai. Qubit, decem-ber 3. https://qubit.hu/2020/12/03/dr-fikcio-es-a-meleg-neandervolgyiek-kepregenyes-kalandjai.

Genette, Gérard (1969): Figures II. Paris: Édition du Soeil.

Genette, Gérard (1972): Figures III. Paris: Édition du Soeil.

Gitnux (2023): The Most Surprising Comic Books Sales Statistics And Trends in 2023. Gitnux (blog). https://blog.gitnux.com/comic-books-sales-statistics/.

GfK (2021): La BD ne connait pas la crise! GfK.com, január 21. https://www.gfk.com/fr/insights/BD-ne-connait-pas-la-crise

Gombos Péter (2019): A digitális generáció olvasási szokásai – a 2017-es reprezentatív olvasásfelmérés tapasztalatai. In Barátné dr. Hajdu Ágnes – dr. Béres Judit (szerk.): Olvasásfejlesztés könyvtári környezetben. Budapest: Szabó Ervin Könyvtár, 149–192. https://mek.oszk.hu/20600/20671/20671.pdf.

Gombos Péter (2022): A Rejtő-képregények evolúciója. Anyanyelvi Kultúraközvetítés, 5(2), 37–48. DOI https://doi.org/10.33569/akk.3438

Graeber, David – David Wengrow (2021): The Dawn of Everything. A New History of Humanity. Allen Lane/Penguin Book.

Gulyás Márton – Sipos Balázs (2021): Az „emberiség” szirénéneke. Partizán, Könyvklub. https://www.youtube.com/watch?v=_vccPp6abzI.

Gyenge Zoltán (2017): Az apokalipszis-bölcselet alapjai. Élet és Irodalom, 61(39), 9.

Hallpike, Christopher Robert (2017): A Response to Yuval Harari’s ‘Sapiens: A Brief History of Humankind’. New English Review, December. https://www.newenglishreview.org/articles/a-response-to-yuval-hararis-sapiens-a-brief-history-of-humankind/.

Harari, Yuval Noah (2015): Sapiens. Az emberiség rövid története. Budapest: Animus Kiadó.

Harari, Yuval Noah – David Vandermeulen – Daniel Casanave (2020): Sapiens. Rajzolt történelem 1. kötet: Az emberiség születése. Budapest: Animus Kiadó.

Harari, Yuval Noah – David Vandermeulen – Daniel Casanave (2021): Sapiens. Rajzolt történelem 2. kötet: A civilizáció pillérei. Budapest: Animus Kiadó.

Humphrey, Aaron (2020): The Pedagogy and Potential of Educational Comics. Interna-tional Journal of Comic Art, 22 (2) 375–404.

Jankovics Márton – Almási Miklós (2019): Az ember egy időzített bomba. 24.hu, https://24.hu/kultura/2019/03/30/almasi-miklos-az-ember-egy-idozitett-bomba-politika-tech-cegek-facebook-google-titok/.

Jenkins, Henry (2013): Building Imaginary Worlds: An Interview with Mark J. P. Wolf 1–4. henryjenkins.org [online] http://henryjenkins.org/blog/2013/09/buildingimaginary-worlds-an-interview-with-mark-j-p-wolf-part-four.html.

Karvalics László, Z. (2019): „Mellékutakra vezető boldog botorkálások értelméről.” Információs Társadalom 19(2), 108–118. https://inftars.infonia.hu/pub/inftars.XIX.2019.-2.6.pdf. DOI https://doi.org/10.22503/inftars.XIX.2019.2.6

Karvalics László, Z. (2022): Búcsú Arkhimédésztől. A poszt-Covid világ alakíthatóságá-ról. Liget 35 (2), 4–15.

kepregenydb.hu (2023): Megjelent képregények évek szerint. Kepregenydb.hu, Statisztika. https://kepregenydb.hu/statisztika/

Kerner Zsolt – Yuval Noah Harari (2018): Harari: Az sem természetes, hogy egy magyar törődjön tízmillió másik magyarral. (Interjú.) 24.hu, szeptember 20. https://24.hu/kulfold/2018/09/20/yuval-noah-harari-interju/.

Kolozsi Ádám – Yuval Noah Harari (2018): A demokrácia nem éli túl a technológiai forradalmat. Index.hu, szeptember 20. https://index.hu/techtud/2018/09/20/harari_interju_biotechnologia_ai_robotizacio_globalis_egyenlotlensegek_sci-fi_populizmus/

Konok Péter (2017): Az istenné vált ember. Revizoronline. https://revizoronline.com/hu/cikk/6919/yuval-noah-harari-sapiens-homo-deus

Konok Péter (2019): Egy parti 21 – Történelmi blackjack. Revizoronline. https://revizoronline.com/hu/cikk/7854/yuval-noah-harari-21-lecke-a-21-szazadra

Kósa András (2017): Melegházasságban élő izraeli sztártudós inspirálja mostanában Orbán Viktort. Magyar Nemzet, 274. sz. (november 24.), 4. https://magyarnemzet.hu/belfold-archivum/2017/11/meleghazassagban-elo-izraeli-sztartudos-inspiralja-mostanaban-orban-viktort

Kósa András (2018): Az emberi algoritmus. Mit üzen nekünk, ha Orbán Viktor Hararit olvas? Magyar Nemzet, 17. sz. (január 20.), 29. https://magyarnemzet.hu/hetvegi-magazin/2018/01/mit-uzen-nekunk-ha-orban-viktor-hararit-olvas.

Kovács Zoltán, Z. (2002): „Vanitatum vanitas maga is a húmor”: az irónia (korlátozásának) változatai a magyar romantika irodalmában. Budapest: Osiris Kiadó.

Kovács Zoltán, Z. (2022): Jókai Mór és a magyar képregény előzményei. Anyanyelvi Kultúraközvetítés, 5(2), 4–14. DOI https://doi.org/10.33569/akk.3401

Köves Gábor – Yuval Noah Harari (2021): „Meghekkelhető állatok vagyunk.” Magyar Narancs, 33(1), 8–11.

Kun Tibor (2019): Ember, Isten-ember és a történelem. Valóság, 62(4), 91–104.

Lachasse, Jérôme (2020): "Sapiens", la BD qui raconte pourquoi les éléphants n'ont pas marché sur la Lune. BFMTV, https://www.bfmtv.com/people/sapiens-la-bd-qui-raconte-pourquoi-les-elephants-n-ont-pas-marche-sur-la-lune_AN-202010070103.html.

Lefèvre, Pascal (2000): Narration in Comics. Cognitive Narratology. Issue 1. https://www.imageandnarrative.be/inarchive/narratology/pascallefevre.htm

Lukács Laura Klára (2022): Virtuális narráció a Tintin-képregényekben. In Ónya Balázs, Fenyő Dánie (szerk.): Annona Nova XIII. A Kerényi Károly Szakkollégium évkönyve. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Kerényi Károly Szakkollégium, 93–109.

Makai Máté (2019): Megújulhat-e a liberalizmus? hvg.hu. https://hvg.hu/velemeny/20190317_Megujulhate_a_liberalizmus.

Maksa Gyula (2010): Változatok a képregényre. Budapest–Pécs, Gondolat Kiadó – PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék.

Mandl Erika, N. (2022): Színház a magyar képregényben a két világháború között: A Színházi Élet című lap képregényeinek formai-tartalmi sajátosságai. Anyanyelvi Kultú-raközvetítés, 5(2), 15–27. DOI https://doi.org/10.33569/akk.3418

Masuda, Hiromichi (2012): 出版物の3冊に1冊を占めるけど……危機を迎える日本のマンガ(前編) ITMedia Online, szeptember 11. https://www.itmedia.co.jp/makoto/articles/1209/11/news015.html.

matvano [Van Overstraeten, Mathieu] – Daniel Casanave – David Vandermeulen 2022: „INTERVIEW – « Avec notre version BD de Sapiens, on touche beaucoup de gens qui n’ont pas l’habitude de lire des bandes dessinées ».” André, Georges, Edgar et les autres, 2022. január 9., https://age-bd.com/2022/01/09/interview-avec-notre-version-bd-de-sapiens-on-touche-beaucoup-de-gens-qui-nont-pas-lhabitude-de-lire-des-bandes-dessinees/ [2022.04.10.].

McCloud, Scott (1993): Understanding Comics. The Invisible Art. Northampton: Kitchen Sink Press.

Médiavadász (2022): Yuval Noah Harari, a hamis próféta. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=yjfCMiQDEgM&t=889s.

Meta Quest Blog (2023): Introducing New Parent-Managed Meta Accounts for Families. Meta Quest Blog, június 16. https://www.meta.com/blog/quest/meta-accounts-parent-managed-families/.

Molnár Csaba (2021): Már képregényben is magyarázza Harari, hogy miért emelkedett ki a Sapiens a többi emberfaj közül. Magyar Hang, https://hang.hu/konyveshaz/mar-kepregenyben-is-magyarazza-harari-hogy-miert-emelkedett-ki-a-sapiens-a-tobbi-emberfaj-kozul-122934

Molnár Csaba (2022): Sokszor hallott meglepetések Hararitól. Magyar Hang, 5(18), https://hang.hu/konyveshaz/harari-sokszor-hallott-meglepetesek-140053

Molnár Gábor (2009): Maieutika és paideia: Szókratész mint tehetséggondozó. Képzés és Gyakorlat 7(1–2), 50–64.

Narayanan, Darshana (2022): The Dangerous Populist Science of Yuval Noah Harari. Current Affairs, július 6. https://www.currentaffairs.org/2022/07/the-dangerous-populist-science-of-yuval-noah-harari.

Nayeri, Farah – Harari, Yuval Noah – Vandermeulen, David – Casanave, Danuel (2021): Yuval Noah Harari, David Vandermeulen and Daniel Casanave in Conversation. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=awEpt5iwe-g.

Orbán Viktor (2022): Előadás a CPAC Hungary konferencia megnyitóján. Miniszterelnok.hu. https://2015-2022.miniszterelnok.hu/orban-viktor-eloadasa-a-cpac-hungary-konferencia-megnyitojan/.

Pajor Tamás (2016): Adatbaj. Mit üzen az új digotál-barbarizmus. Hetek.hu, 20(38), (szeptember 22). https://www.hetek.hu/velemeny/201609/pajor_tamas_adatbaj.

Pajor Tamás (2020): Kórszellem. Reflexiók Yuval Harari jövőképéről. Hetek.hu, 24(14), (április 20.) https://www.hetek.hu/kulfold/2020aprilis/korszellem.

Papp Sándor Zsigmond (2020): A múlt képregényben. Könyvterasz. https://konyvterasz.hu/a-mult-kepregenyben/.

Parker, Ian (2020): Yuval Noah Harari’s History of Everyone, Ever. New Yorker, 2020. február 17. https://www.newyorker.com/magazine/2020/02/17/yuval-noah-harari-gives-the-really-big-picture [2023.03.29].

Pasamonik, Didier (2016): La préhistoire dans la bande dessinée francophone (3/3): L’approche parodique ou déconstructive. actuabd-online. https://www.actuabd.com/La-prehistoire-dans-la-bande-dessinee-francophone-3-3-L-approche-parodique-ou.

Pasamonik, Didier (2020): Un phénomène de librairie: la bande dessinée „Sapiens”. actuabd-online. https://www.actuabd.com/Un-phenomene-de-librairie-la-bande-dessinee-Sapiens.

Pető Péter (2018): A bomlás virágai. Élet és Irodalom, 62(51–52.), december 19. https://www.es.hu/cikk/2018-12-19/peto-peter/a-bomlas-viragai.html.

Pető Zoltán (2022): Kultúra vagy civilizáció? Oswald Spengler aktualitása. Kommentár, 17(2), 38–45. http://www.kommentar.info.hu/cikk/2022/2/kultura-vagy-civilizacio.

Pokol Béla (2018): A századközép után. A technológiai munkanélküliség kiteljesedésé-nek kérdései. Polgári Szemle, 14(1–3), 28–43. DOI https://doi.org/10.24307/psz.2018.0804

Révész Sándor (2018): Meddig isten az ember? Mozgó Világ, 44(5), 87–94. https://mozgovilag.hu/2018/06/12/revesz-sandor-minden-vagyunk-s-semmik-leszunk/

Savchencova, Margarita (2023): From essay to comic: in search of diversity in the multimodal translation of Sapiens. Ocnos. Journal of reading research, 22(1), https://www.revistaocnos.com/index.php/ocnos/article/view/334/650. DOI https://doi.org/10.18239/ocnos_2023.22.1.334

Sandbrook, Dominik (2018): Get with the Programme. Literary Review. https://literaryreview.co.uk/get-with-the-programme.

Sandel, Michael – Yuval Noah Harari (2021): Michael Sandel & Yuval Noah Harari in conversation [Guadalajara International Book Fair 2020]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=_NbChMEoGFE.

Schlichter-Takács, Anett & Csimáné Pozsegovics Beáta (2022). A képregény használata az alapfokú oktatásban. Anyanyelvi Kultúraközvetítés, 5(2), 69–81. DOI https://doi.org/10.33569/akk.3305

Schulze, Gerhard (1992): Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart. Cam-pus, Frankfurt am Main.

Schwab, Klaus – Thierry Malleret (2020): Covid-19: the Great Reset. Forum Publishing.

Scruton, Roger (2019): The Turing Machine Speaks. Silicon Valley guru Yuval Noah Harari’s chilling post-humanism. The City Journal, Summer. https://www.city-journal.org/article/the-turing-machine-speaks.

Sexton, John (2015): A Reductionist History of Humankind. The Trouble with Yuval Noah Harari’s Sapiens. The New Atlantis, 47. sz., ősz, 109–120.

Statista Research Department (2022): Frequency of reading manga in Japan as of May 2022, by age group. Statista.com. https://www.statista.com/statistics/1328732/japan-manga-reading-frequency-by-age-group/.

Szabados Ádám (2020a): Harari fikciója: hol megy félre az izraeli történész története? EF2019 Szeminárium. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=qMl7JdIT0Z0.

Szabados Ádám (2020b): Harari a járványok és a vallás legyőzéséről. Divinity (blog), május 19. https://divinity.szabadosadam.hu/?p=23624

Szabó Csaba, T. (2018): Sztárértelmiségiek, avagy a Harari jelenségről. Maszol.ro. https://maszol.ro/velemeny/102407-t-szabo-csaba-sztarertelmisegiek-avagy-a-harari-jelensegr-l

Szabó Dénes, P. (2021). Pletykás ősemberek. Népszava (online). https://nepszava.hu/3116219_pletykas-osemberek.

Száraz Miklós György (2018): Történelem és irodalom. Magyar Idők, 4(47), 6. https://www.magyaridok.hu/lugas/tortenelem-es-irodalom-2790795/

Szép Eszter (2021a): “The Storytelling Animal” [A Review of Sapiens: A Graphic History by Yuval Noah Harari, David Vandermeulen, Danial Casanave] Solrad.co, 11 Feb 2021, https://solrad.co/the-storytelling-animal-eszter-szep-reviews-sapiens-a-graphic-history

Szép Eszter (2021b): A történetmesélő állat. 168 óra. https://168.hu/rovat_nelkuli/a-tortenetmeselo-allat-197808

Tamás Gáspár Miklós (2019): TGM: A válságról az ifjúságnak. hvg.hu. https://hvg.hu/itthon/20190408_TGM_A_valsagrol_az_ifjusagnak

TÁRKI (2020): Könyvolvasási és könyvvásárlási szokások, 2020. Kutatás készítette: Bernát anikó és Hudácskó Szilvia. Budapest: Tárki. https://www.tarki.hu/sites/default/files/2020-09/TARKI_olvasas2020_tanulmany.pdf.

Temesvári Csilla – Yuval Noah Harari (2019): Yuval Noah Harari adott interjút arról, hogy mi lesz az emberiséggel. RTL.hu, május 18. https://rtl.hu/fokusz/2019/05/18/yuval-noah-harari-adott-interjut-arrol-hogy-mi-lesz-az-emberiseggel.

Toroczkai László (2022): A nagy közösségimédia-kísérlet. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=gqhanOisU68.

Tóth Máté (2019): A 3–17 éves korosztály olvasási szokásai – egy országos reprezenta-tív felmérés eredményei. In dr. Béres Judit (szerk.): A könyvtárhasználat és az infor-mációkeresés fejlesztése. Budapest: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 261–316. https://mek.oszk.hu/20600/20683/20683.pdf.

Tóth Máté (é.n.): A 3–18 év közötti hazai lakosság olvasási és könyvtárhasználati szokásai 2019-ben. Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001. Az én könyvtáram, H.n. http://www.azenkonyvtaram.hu/documents/11543/49234/Toth_Mate_gyerek_olvasas_konyvtarhasznalat.pdf.

Tóth Richárd (2018): Orbán kedvenc szerzője Orbán eszméinek bukásét jósolja. hvg.hu, május 23. https://hvg.hu/itthon/20180523_Orban_kedvenc_szerzoje_Orban_eszmejenek_bukasat_josolja.

Thompson, John B. (2010): Merchants of Culture. Plume Books.

Universität Regensburg (2021): Der Campus Regensburg liest ein Buch. Universität Re-gensburg (honlap). https://www.uni-regensburg.de/pressearchiv/index.html?tx_news

_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1

%5BhideDate%5D=0&tx_news_pi1%5Bnews%5D=16207&tx_news_pi1%5BsimpleList%5D=1&cHash=5ccf9991ba4002d69db54517052e74d4

Vass Róbert (2021): Cool Story, Bro! Y. N. Harari: Sapiens – Rajzolt történelem. SZIFONline.hu. https://www.szifonline.hu/comicon/2523-vass-robert-cool-story-bro-2021-03-10.

Veszprémy László Bernát (2018a): A jövőt kutató középkor-történész – Juval Noah Harari portréja. Mandiner, szeptember 4. https://mandiner.hu/cikk/20180904_juval_noah_harari_izraeli_tortenesz_portreja.

Veszprémy László Bernát (2018b): „Elégedetlen, felelőtlen istenek” – Harari emberiség-könyvéről. Mandiner, szeptember 5. https://mandiner.hu/cikk/20180905_yuval_noah_harari_sapiens_emberiseg.

Vincent Gerard, Armelle – Cécile Chaniot – Maëlle Lapointe (2020): Les français et la BD. Sommaire. ActuaBD.com, március 11. https://www.actuabd.com/IMG/pdf/les_francais_et_la_bd_2020-03-11_rapport_detaille_ok.pdf.

Vörös Klára (2022): Komisz-e a comics? A bibliai József-történet képregény-adaptációja. Anyanyelvi Kultúraközvetítés, 5(1), 39–52. DOI https://doi.org/10.33569/akk.3284

Wolf, Werner (2009): Metareference across Media: The Concept, its Transmedial Potentials and Problems, Main Forms and Functions. In Werner Wolf – Kathrina Bantleon – Jeff Thoss (szerk.): Metareference across Media Theory and Case Studies. Amsterdam – New York Rodopi, 1–85. DOI https://doi.org/10.1163/9789042026711_002

Zinn, Howard – Mike Konopacki – Paul Buhle (2008): A People’s History of American Empire. A Graphic Adaptation. New York: Metropolitan Books. Magyarul uők (2022): Az amerikai birodalom története alulnézetben. Théâtre le Levain – Budapesti Teleki Téka

Letöltések

Megjelent

2023-07-31

Folyóirat szám

Rovat

Irodalom

Hogyan kell idézni

Az ügynök: Harari, avagy hogyan (ne) tanítsunk történelmet képregénnyel. Második rész. (2023). ANYANYELVI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS | MEDIATON OF HUNGARIAN LANGUAGE CULTURE, 6(1), 14-54. https://doi.org/10.33569/akk.4567

Hasonló cikkek

1-10 a 14-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.