fbpx
2015. április 13.

Agrár- és Környezettudományi Kar

Halászati szakmérnök

Az állami- illetve a magánszektorban a tógazdasági és a természetes vízi halgazdálkodást irányító felsőfokú végzettségű szakemberek továbbképzése, akik ismerik a halászat és akvakultúra biológiai törvényszerűségeit, korszerű technológiai eljárásait. Elsajátítják a halászat pénzügyi, jogi és kereskedelmi szabályozási normáit, az Európai Unió Közös Halászati Politikájának előírásait, a haltermelő vállalkozások sikeres működtetéséhez, a belvízi halászathoz és a tógazdasági haltermeléshez szükséges ismereteket.
 
Jelentkezési feltételek:
Agrár képzési terület mezőgazdasági képzési ágában, illetve környezetgazdálkodási és természetvédelmi képzési ágában szerzett alapfokozatú mérnöki szakképzettség, ideértve a főiskolai végzettséget is.
 
Képzési idő: 4 félév
A költségtérítés összege: 170.000 Ft/félév
 
Kapcsolódó letöltés:

Juh- és kecskeágazati szakmérnök

A hallgatók a szakirányú továbbképzés keretein belül a gyakorlatban hatékonyan alkalmazható ismereteket sajátítanak el az állatgenetika, a takarmányozástan, a tenyésztés-tartás, a minőségi termék-előállítás, valamint a marketing tevékenység szakterületein. A szakon végzett szakemberek képessé válnak saját vállalkozásban juh és kecskeállományok tenyésztésére és tartására, ágazati szaktanácsadás művelésére, oktatási intézményekben szakoktatói munkakör betöltésére, a kiskérődzőkkel kapcsolatos hatósági és közigazgatási feladatok ellátására, nemzeti parkokban és természetvédelmi területeken szakmai feladatok elvégzésére.
 
Jelentkezési feltételek:
 
Agrár vagy műszaki képzési területen legalább alapképzésben szerzett mérnöki oklevél, valamint a juh és/vagy kecskeágazatban, illetve az ehhez kapcsolódó szolgáltatások területén legalább 1 éve gyakorlat megléte.
 
Képzési idő: 2 félév, 3×1 hét/félév
 
A költségtérítés összege: 140.000 Ft/félév
 
Kapcsolódó letöltés:

Lótenyésztő

Speciális lótenyésztési szakmai ismeretekkel rendelkező szakemberek továbbképzése, akik korszerű anatómiai, élettani, genetikai, tartástechnológiai és takarmányozási ismeretekkel rendelkeznek, valamint a lófajták, a lóhasználat és a lovak tenyésztésszervezésének keretei ismeretében képesek lótenyésztési kérdésekben dönteni, a tenyésztést irányítani.
 
Jelentkezési feltételek:
Agrár vagy természettudomány képzési területeken legalább alapképzésben illetve főiskolai szintű képzésben szerzett diploma.
 
Képzési idő: 4 félév, 3×1 hét/félév
 
A költségtérítés összege: 170.000 Ft/félév
 
Kapcsolódó letöltés:

Növényvédelmi szakmérnök

A 4 féléves képzés során megszerezhető képesítés a szakon végzetteket I. forgalmi kategóriás növényvédő szerek vásárlására, teljes körű felhasználására, továbbá nagyüzemi növényvédelem szakmai irányítására jogosítja. A végzett szakmérnökök fejlesztőként hatékonyan közreműködnek új növényvédőszerek fejlesztésében, tervezik és irányítják a növénytermesztő gazdaságok növényvédelmi feladatait.
 
Jelentkezési feltételek:
A növényvédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak felvételi feltétele agrár képzési területen mesterképzésben vagy egyetemi képzésben szerzett mérnöki oklevél.
 
Képzési idő: 4 félév, 4x1 hét/félév
 
A költségtérítés összege: 180.000 Ft/félév
 
Kapcsolódó letöltés:

Sertéstenyésztő szakmérnök

A továbbképzés célkitűzése, hogy lehetőséget biztosítson a gyakorlatban dolgozó szakembereknek a sertéstenyésztéshez kapcsolódó diszciplínák legújabb kutatási eredményeivel való megismerkedésre. El kívánjuk érni, hogy a szakot elvégző hallgatók mindazon ismeretek birtokába kerüljenek, melyek megszerzése biztosítja a hatékony és gazdaságos termék-előállítást. Felkészülnek a sertésvertikum tenyésztési, biotechnológiai, takarmányozási, tartástechnológiai, ökonómiai, környezetvédelmi, termék-feldolgozási, informatikai és minőségbiztosítási szakterületein irányítói munkára.
 
Jelentkezési feltételek:
Agrár vagy műszaki képzési területen legalább alapképzésben szerzett mérnöki oklevél.
 
Képzési idő: 2 félév, 3×1 hét/félév
 
A költségtérítés összege: 140.000 Ft/félév
 
Kapcsolódó letöltés:

Szarvasmarha tenyésztő szakmérnök

A szakirányú továbbképzés eredményeként a szak elvégzése után a hallgatók képessé válnak a legkorszerűbb elméleti és gyakorlati ismereteket alkalmazni az állattenyésztés és a takarmányozás területén; szakszerűen használják a termelés-élettani, szaporodásbiológiai, higiéniai és minőségbiztosítási ismereteket a minőségi termékelőállítás (tej, marhahús) érdekében. Alkalmazni tudják a legújabb ökonómiai, marketing és menedzsment módszereket és képesek lesznek környezettudatos és egyben az állatok igényeit is figyelembe vevő tartástechnológiák kialakítására, üzemeltetésére.
 
Jelentkezési feltételek:
Agrár vagy műszaki képzési területen legalább alapképzésben szerzett mérnöki oklevél, valamint a szarvasmarha ágazatban, illetve az ehhez kapcsolódó szolgáltatások területén legalább 1 éves gyakorlat megléte.
 
Képzési idő: 2 félév, 3×1 hét/félév
 
A költségtérítés összege: 170.000 Ft/félév
 
Kapcsolódó letöltés:

Takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakmérnök

Az állami- illetve a magánszektorban az állattenyésztés és a takarmányozás területén dolgozó felsőfokú végzettségű szakemberek továbbképzése. A mezőgazdasági üzemekben, a szaktanácsadással foglalkozó cégekben, valamint a szakigazgatási- és minőségellenőrzési intézményekben a takarmányozással foglalkozó szakembereket régebbi ismereteik elmélyítésével, illetve új ismeretek nyújtásával segíti feladataik szakszerűbb ellátásában, akik így képessé válnak a legújabb takarmányozási módszerek, a takarmányozás új kutatási eredményeinek alkalmazására, minőségbiztosítási feladatok ellátására.
 
Jelentkezési feltételek:
Agrár képzési terület mezőgazdasági képzési ágában, illetve környezetgazdálkodási és természetvédelmi képzési ágában szerzett alapfokozatú mérnöki szakképzettség, ideértve a főiskolai végzettséget is.
 
Képzési idő: 4 félév, 3×1 hét/félév
 
A költségtérítés összege: 140.000 Ft/félév
 
Kapcsolódó letöltés:

Információ a képzésekről:
Név: Tóth Ildikó
Beosztás: felnőttképzési koordinátor
Telefonszám: 06 82/505-800 2654 mellék
E-mail cím: felnottkepzes [KUKAC] ke [PONT] hu; toth [PONT] ildiko [KUKAC] ke [PONT] hu
Iroda: Tanügyi épület 23.
 

Név: Jovánczainé Péterfai Krisztina
Beosztás: pedagógusképzési koordinátor
Telefonszám: 06 82/505-800 2656 mellék
E-mail cím: jovanczaine [PONT] kriszti [KUKAC] ke [PONT] hu
Iroda: Tanügyi épület 23.

 

A Gazdaságtudományi Kar képzéseiről további információ kérhető:

Név: Horváthné Dr. Kovács Bernadett
Beosztás: mb. oktatási dékánhelyettes, egyetemi docens
Telefonszám: 06 82/505-800 3500 mellék
E-mail cím: kovacs [PONT] bernadett [KUKAC] ke [PONT] hu
Iroda: Új Tanügyi épület 227.
    

A Tanító szak-műveltségterületi képzéseiről további információ kérhető:
Név: Gelencsér Tímea
Beosztás: mb. igazgató
Telefonszám: 06 82/505-800 1733 mellék
E-mail cím: gelencser [PONT] timea [KUKAC] ke [PONT] hu
Iroda: Körépület 102.
    
Név: Borné Péter Orsolya
Beosztás: kari titkárnő
Telefonszám: 06 82/505-800 5000 mellék
E-mail cím: borne [PONT] orsolya [KUKAC] ke [PONT] hu
Iroda: PK Dékáni Hivatal

© 2018 Kaposvári Egyetem. Minden jog fenntartva.

Menü

Tetszik amit olvasol?

Kövess minket közösségi oldalainkon is.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

Adatvédelmi szabályzat